Urząd Gminy Jedwabno – Gmina Jedwabno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedwabno. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Jedwabnie przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Jedwabno wydziały, dowód osobisty.

Kontakt Urząd Gminy Jedwabno

Adres: ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

Telefon: (89) 62 13 003, (89) 62 13 045

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jedwabno

Godziny otwarcia:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-16:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-14:00

Jedwabno Urząd Gminy

Urząd Gminy Jedwabnie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Jedwabno odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

Urząd Gminy w Jedwabnie kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Jedwabno. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Jedwabnie posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Jedwabno kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Jedwabno kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedwabnie

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedwabno podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Jedwabno organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedwabnie są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Urząd Gminy Jedwabno podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Jedwabno podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Jedwabno taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Jedwabno nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Jedwabno

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Jedwabnie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Jedwabno wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Jedwabnie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Jedwabno. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Jedwabno obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Jedwabno

Liczba wyświetleń: 72Wyszukaj dodatkowe informacje: