Urząd Gminy Jedwabno – Gmina Jedwabno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Jedwabno – Gmina Jedwabno

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedwabno. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Jedwabnie przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Jedwabno wydziały, dowód osobisty.

Urząd Gminy w Jedwabnie kontakt

Ważną kwestią dla mieszkańców jest kontakt z Urzędem Gminy Jedwabno. Każdy z wydziałów wewnętrznych Urzędu Gminy w Jedwabnie posiada odrębny numer telefonu. Warto wiedzieć, że Urząd Gminy Jedwabno kontakt prowadzi wykorzystując pocztę elektroniczną. Wiadomości mailowe kierowane do placówki powinny być opatrzone tytułem, a także zawierać imię, nazwisko i adres nadawcy. Urząd Gminy Jedwabno kontakt prowadzi w godzinach otwarcia, w tym czasie obsługiwane są połączenia telefoniczne, a także przesyłane odpowiedzi na wiadomości mailowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedwabnie

Szczegółowe godziny otwarcia Urzędu Gminy Jedwabno podano powyżej. Niekiedy Urząd Gminy Jedwabno organizuję dyżury weekendowe, dla mieszkańców, którzy nie mogą zjawić się osobiście w placówce w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Jedwabnie są przystosowane pod potrzeby mieszkańców, aby ułatwić oraz umożliwić osobisty kontakt jak największej liczbie osób.

Kontakt Urząd Gminy Jedwabno

Adres: ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

Telefon: (89) 62 13 003, (89) 62 13 045

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Jedwabno:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-16:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-14:00

Jedwabno Urząd Gminy

Urząd Gminy Jedwabnie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Jedwabno odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Jedwabno jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Jedwabna podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Jedwabno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Jedwabno tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Jedwabna posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Jedwabno podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Jedwabno podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Jedwabno taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Jedwabno nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Jedwabno

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Jedwabnie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Jedwabno wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Jedwabnie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Jedwabno. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Jedwabno obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Jedwabno

Liczba wyświetleń: 549Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS