Urząd Gminy Kętrzyn – Gmina Kętrzyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kętrzyn – Gmina Kętrzyn

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Kętrzynie, telefon, numer. Urząd Gminy Kętrzyn godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Kętrzynie.

Kontakt Kętrzyn Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Kętrzyn jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Kętrzynie. Urząd Gminy Kętrzyn kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Kętrzyn jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Kętrzynie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Kętrzyna rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Kętrzyn telefon

Urząd Gminy w Kętrzynie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Kętrzyn możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Kętrzynie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Kętrzyn telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Kętrzyn

Adres: Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Telefon: 89 751 24 74,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Kętrzyn:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Kętrzyn

Urząd Gminy Kętrzyn to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Kętrzyn oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Kętrzynie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Kętrzyn – Urząd Gminy Kętrzyn – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Kętrzyna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Kętrzyna, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Kętrzyn mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Kętrzyna telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Kętrzyn Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Kętrzyn działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Kętrzyn. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Kętrzynie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Kętrzyn dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Kętrzyn dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Kętrzyn może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kętrzyn wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Kętrzyn dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Kętrzyn

Liczba wyświetleń: 495Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS