Urząd Gminy Lubicz Dolny – Gmina Lubicz Dolny

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Lubicz Dolny – Gmina Lubicz Dolny

Urząd Gminy Lubicz Dolny sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Lubicz Dolny wydziały.

Kontakt Lubicz Dolny Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Lubicz Dolny jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym. Urząd Gminy Lubicz Dolny kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Lubicz Dolny jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Lubicza Dolnego rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Lubicz Dolny telefon

Urząd Gminy w Lubiczu Dolnym jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Lubicz Dolny możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Lubiczu Dolnym jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Lubicz Dolny telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Lubicz Dolny

Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny

Telefon: 56 621 21 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Lubicz Dolny:

  • poniedziałek 7:15-15:00
  • wtorek 7:15-17:00
  • środa 7:15-15:00
  • czwartek 7:15-15:00
  • piątek 7:15-14:15

Gmina Lubicz Dolny

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Lubiczu Dolnym, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Lubicz Dolny czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Lubicz Dolny jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Lubiczu Dolnym wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Lubiczu Dolnym można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Lubicz Dolny stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Lubicz Dolny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Lubicz Dolny wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Lubicza Dolnego wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Lubicz Dolny wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Lubicz Dolny odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Lubicz Dolny odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Lubicz Dolny. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Lubicz Dolny przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Lubicz Dolny

Liczba wyświetleń: 336Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS