Urząd Gminy Łuków – Gmina Łuków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Łuków – Gmina Łuków

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Łuków. Telefon Urzędu Gminy w Łukowie. Gmina Łuków kontakt dla mieszkańców. Wydziały UG Łukowa.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Łukowa?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Łukowie, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Łuków, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Łuków.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Łukowa

Aby udać się do Urzędu Gminy Łuków, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Łuków mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Łukowie mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Łuków

Adres: Świderska 12, 21-400 Łuków

Telefon: 25 798 24 39,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Łuków:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Łuków

Urząd Gminy Łuków to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Łuków oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Łukowie mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Łuków – Urząd Gminy Łuków – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Łukowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Łukowa, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Łuków mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Łukowa telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Wydziały Urzędu Gminy Łukowa

W Urzędzie Gminy Łukowa istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Łukowa znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Łukowa ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Łuków.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Łukowa

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Łukowa to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Łukowa obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Łuków

Liczba wyświetleń: 223Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS