Urząd Gminy Małogoszcz – Gmina Małogoszcz

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Małogoszcz – Gmina Małogoszcz

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Małogoszczu, telefon, numer. Urząd Gminy Małogoszcz godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Małogoszczu.

Urząd Gminy Małogoszcz kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Małogoszcz można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Małogoszcza. Telefoniczny kontakt z Gminą Małogoszcz pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Małogoszcz kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Małogoszczu

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Małogoszcz są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Małogoszcz godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Małogoszcza.

Kontakt Urząd Gminy Małogoszcz

Adres: Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz

Telefon: 41 386 01 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Małogoszcz:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Małogoszcz

Urząd Gminy w Małogoszczu stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Małogoszcza. Urząd Gminy Małogoszcz to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Małogoszcz dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Małogoszcza starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Małogoszcz powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Małogoszcz angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Małogoszcz został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Małogoszcz pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Małogoszcza

Urząd Gminy w Małogoszczu składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Małogoszczu dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Małogoszcz czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Małogoszcza

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Małogoszcza mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Małogoszcza, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Małogoszcz

Liczba wyświetleń: 309Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS