Urząd Gminy Miedźna – Gmina Miedźna

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Miedźna – Gmina Miedźna

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Miedźnej. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Miedźna, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Miedźna kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Miedźna kontakt

Urząd Gminy Miedźna na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Miedźnej można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Miedźna kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Miedźna godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Miedźnej są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Miedźna jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Miedźnej jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Miedźnej są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Miedźna.

Kontakt Urząd Gminy Miedźna

Adres: Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Telefon: 32 211 61 96 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Miedźna:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Miedźna

Pracownicy Urzędu Gminy Miedźna są do dyspozycji mieszkańców gminy Miedźna w celu udzielenia pomocy w kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje dotyczące godzin otwarcia, adresu, numerów telefonów oraz adresów e-mail poszczególnych wydziałów. Urząd Gminy Miedźna udziela także informacji o sprawach, które można załatwić w placówce. Pracownicy Urzędu Gminy Miedźna są dostępni, aby udzielić mieszkańcom pomocy w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie dedykowanej UG Miedźna można znaleźć informacje dotyczące godzin pracy oraz kontaktu z poszczególnymi wydziałami, co ułatwia mieszkańcom zgłaszanie swoich spraw i uzyskiwanie potrzebnych informacji. Wszystkie te działania podejmowane przez Urząd Gminy Miedźna mają na celu stworzenie atrakcyjnego, rozwiniętego i zrównoważonego środowiska dla lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane projekty i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Miedźna przyczynia się do rozwoju gminy i spełnienia potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Miedźnej

Urząd Gminy w Miedźnej składa się z wielu różnych działów, z których każdy zajmuje się określoną sferą działań. Przykład może stanowić Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Miedźnej, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym. Natomiast Wydział Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami miejskimi, a Wydział Ochrony Środowiska Gminy Miedźna zajmuje się różnymi kwestiami związanymi z ochroną środowiska w gminie. Każdy z tych działów ma swoje specyficzne zadania, które pomagają mieszkańcom i zaspokajają ich potrzeby.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Miedźnej

Jeśli występują problemy związane z pojazdami lub kwestiami prawa jazdy, warto odwiedzić Wydział Komunikacji urzędu Gminy w Miedźnej. Pracownicy tego wydziału pomagają w załatwianiu różnych formalności, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK lub odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Miedźna

Liczba wyświetleń: 299Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS