Urząd Gminy Olesno – Gmina Olesno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Olesno – Gmina Olesno

Gmina Olesno kontakt dla mieszkańców Olesna – telefon, e-mail, adres. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Oleśnie.

Urząd Gminy w Oleśnie kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Olesno kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Oleśnie, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Olesno, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Oleśnie. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Olesno kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Olesno można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Olesno godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Oleśnie, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Olesno. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Olesno jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Olesno.

Kontakt Urząd Gminy Olesno

Adres: Władysława Jagiełły, 33-210 Olesno

Telefon: 14 641 24 31,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Olesno:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Olesno

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Olesna jest Urząd Gminy Olesno. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Olesna podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Oleśnie nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Olesno można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Olesno (UG Olesno) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Olesna podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Olesno, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Olesno Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Olesno działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Olesno. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Oleśnie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Olesno dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Olesno dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Olesno może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Olesno wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Olesno dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Olesno

Liczba wyświetleń: 250Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS