Urząd Gminy Osielsko – Gmina Osielsko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Osielsko – Gmina Osielsko

Urząd Gminy w Osielsku - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Osielsku dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Osielsko.

Urząd Gminy Osielsko kontakt

Urząd Gminy Osielsko umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Osielsko pozwala również mieszkańcom Osielska, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Osielsko kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Osielsko godziny otwarcia

W Osielsku Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Osielsko sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Osielska, Urząd Gminy Osielska godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Osielsko

Adres: Szosa Gdańska 55a, 86-031 Osielsko

Telefon: 52 324 18 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Osielsko:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:00
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Osielsko

Urząd Gminy Osielsko jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Osielsku. Urząd Gminy Osielsko jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Osielska znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Osielsko, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Osielsku pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Osielsko jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Osielsko powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Osielska natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Osielsku.

Urząd Gminy Osielsko podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Osielsko podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Osielsko taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Osielsko nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Osielsko

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Osielsku odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Osielsko wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Osielsku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Osielsko. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Osielsko obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Osielsko

Liczba wyświetleń: 447Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS