Urząd Gminy Podgórzyn – Gmina Podgórzyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: dolnośląskie

Urząd Gminy Podgórzyn – Gmina Podgórzyn

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Podgórzyn. Kontakt z Urzędem Gminy w Podgórzynie telefonicznie, mailowo. Gmina Podgórzyn godziny otwarcia.

Urząd Gminy Podgórzyn kontakt

Urząd Gminy Podgórzyn kontakt z interesantami realizuje na kilka sposobów. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy w Podgórzynie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy w Podgórzynie, należy wysyłać na powyższy adres e-mail. Pracownicy Urzędu Gminy Podgórzyn, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów tak szybko, jak jest to tylko możliwe.

Kolejnym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Podgórzyn, jest osobiste odwiedzenie placówki. Gdy istotne jest to, aby kontakt uzyskać jak najszybciej, zaleca się kontakt z Urzędem Gminy Podgórzyna przez telefon. Podany powyżej telefon Urzędu Gminy Podgórzyna kieruje do centrali placówki, gdzie można uzyskać potrzebne informacje. Chcąc skontaktować się z konkretnym wydziałem, konsultant telefoniczny Urzędu Gminy Podgórzyna może przekierować połączenie lub przekazać informacje na temat innych numerów kontaktowych w placówce Urzędu Gminy Podgórzyna.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Podgórzynie

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Podgórzynie są jednoznaczne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Ważne jest to, żeby przed kontaktowaniem się z instytucją, sprawdzić godziny pracy Urzędu Gminy Podgórzyn. Urząd Gminy Podgórzyn jest otwarty od poniedziałku do piątku. W weekendy instytucja nie jest czynna. Warto także przed odwiedzeniem placówki umówić wizytę.

Kontakt Urząd Gminy Podgórzyn

Adres: Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn

Telefon: 75 762 10 93,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Podgórzyn:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-17:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Podgórzyn

W placówce jaką jest Urząd Gminy Podgórzyn można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Podgórzyn, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Podgórzyna.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Podgórzyn został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Podgórzyna zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Podgórzyna jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Podgórzyn angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Podgórzyn dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Podgórzyn dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Podgórzynie istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Podgórzynie dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Podgórzyn prawo jazdy

Urząd Gminy Podgórzyn pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Podgórzyn prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Podgórzyna przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Podgórzyn

Liczba wyświetleń: 387Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS