Urząd Gminy Raków – Gmina Raków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Raków – Gmina Raków

Urząd Gminy Raków dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Raków telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Raków adres.

Urząd Gminy w Rakowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Rakowie można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Rakowie trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Raków jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Raków należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Raków kontakt z mieszkańcami Rakowa prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Raków godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Rakowie, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Raków godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Rakowie nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Raków

Adres: ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Telefon: 41 3535030, 41 3535063

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Raków:

  • poniedziałek 7:30-15:00
  • wtorek 7:30-17:30
  • środa 7:30-15:00
  • czwartek 7:30-15:00
  • piątek 7:30-15:00

Raków Urząd Gminy

Urząd Gminy Rakowie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Raków odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Raków jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Rakowa podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Raków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Raków tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Rakowa posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Raków Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Rakowie zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Raków. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Raków Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Rakowa należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Raków wywóz śmieci

Urząd Gminy Raków wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Rakowie musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Raków

Liczba wyświetleń: 363Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS