Urząd Gminy Rytwiany – Gmina Rytwiany

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Rytwiany – Gmina Rytwiany

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Rytwiany. Telefon Urzędu Gminy w Rytwianach. Gmina Rytwiany kontakt dla mieszkańców. Wydziały UG Rytwian.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Rytwian?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Rytwianach, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Rytwiany, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Rytwiany.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Rytwian

Aby udać się do Urzędu Gminy Rytwiany, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Rytwiany mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rytwianach mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Rytwiany

Adres: Ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

Telefon: (+48 15) 864 79 30,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rytwiany:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Rytwiany

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Rytwianach, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Rytwiany czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Rytwiany jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Rytwianach wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Rytwianach można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Rytwiany stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Rytwiany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Rytwiany dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Rytwiany dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Rytwianach istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Rytwianach dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Rytwiany prawo jazdy

Urząd Gminy Rytwiany pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Rytwiany prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Rytwian przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Rytwiany

Liczba wyświetleń: 372Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS