Urząd Gminy Sulmierzyce – Gmina Sulmierzyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Sulmierzyce dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Sulmierzyce telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Sulmierzyce adres.

Kontakt Urząd Gminy Sulmierzyce

Adres: Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

Telefon: 44 684 60 54,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sulmierzyce

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Sulmierzyce

Urząd Gminy w Sulmierzycach jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Sulmierzyc, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Sulmierzyc odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Sulmierzyc wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Sulmierzyc realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Sulmierzyc?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Sulmierzycach, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Sulmierzyce, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Sulmierzyce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sulmierzyc

Aby udać się do Urzędu Gminy Sulmierzyce, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Sulmierzyce mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Sulmierzycach mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Urząd Gminy Sulmierzyce podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Sulmierzyce podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Sulmierzyce taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Sulmierzyce nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Sulmierzyce

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Sulmierzyce wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Sulmierzyce. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Sulmierzyce obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Sulmierzyce

Liczba wyświetleń: 92Wyszukaj dodatkowe informacje: