Urząd Gminy Wojcieszków – Gmina Wojcieszków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Wojcieszków – Gmina Wojcieszków

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Wojcieszkowa. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Wojcieszków, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Wojcieszków kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy w Wojcieszkowie kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Wojcieszkowie korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Wojcieszków kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Wojcieszkowie. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Wojcieszków jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Wojcieszków kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Wojcieszków możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Wojcieszków godziny otwarcia

Urząd Gminy Wojcieszków jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Wojcieszkowie. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Wojcieszków

Adres: Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków

Telefon: 25 755 41 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wojcieszków:

  • Poniedziałek 7:45-15:45
  • Wtorek 7:45-15:45
  • Środa 7:45-15:45
  • Czwartek 7:45-15:45
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Wojcieszków

Urząd Gminy Wojcieszków to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Wojcieszków. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Wojcieszków obsługiwana przez Urząd Gminy Wojcieszkowa zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Wojcieszków ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Wojcieszkowa. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Wojcieszków pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Wojcieszków jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Wojcieszków powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wojcieszkowa, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Wojcieszkowie.

Wydziały Urzędu Gminy Wojcieszkowa

W Urzędzie Gminy Wojcieszkowa istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Wojcieszkowa znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Wojcieszkowa ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Wojcieszków.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wojcieszkowa

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wojcieszkowa to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wojcieszkowa obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Wojcieszków

Liczba wyświetleń: 183Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS