Urząd Pracy Brzesko

PUP Brzesko – Urząd Pracy Brzesko

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Pracy

Województwo: małopolskie

PUP Brzesko – Urząd Pracy Brzesko

Oferty Pracy PUP Brzesko kursy, szkolenia dla bezrobotnych. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku. PUP Brzesko dofinansowanie działalności gospodarczej.

PUP Brzesko oferty pracy

Aby jak najlepiej realizować nadane zadania PUP Brzesko oferty pracy, gromadzi, a następnie udostępnia petentom. Warto wiedzieć, że informacje na temat dostępnych w powiecie ofert pracy Urząd Pracy w Brzesku przekazuje interesantom osobiście w siedzibie instytucji, ale także online.

Obecnie Urząd Pracy Brzesko oferty pracy na terenie powiatu gromadzi na swojej stronie internetowej. Warto dodać, że instytucja nie ogranicza interesantów jedynie do obszaru powiatu, a wyszukiwanie możliwe jest bez względu na obszar kraju. Możliwość tak skierowana jest głównie do osób które biorą pod uwagę możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Bezrobotni którym zależy na dogodnym dojeździe prawdopodobnie skupią się na ogłoszeniach o prace w obrębie Brzeska lub powiatu. Dodatkowo zbierane przez PUP brzesko oferty podlegają filtracji przez użytkowników. Oznacza to, że petenci mogą dowolnie modyfikować filtry w celu jak najlepszego dopasowania ofert pracy. Dodatkowo należy pamiętać, że PUP Brzesko ofert pracy regularnie aktualizuje, dzięki czemu petenci mogą liczyć na jedynie te ogłoszenia na które rekrutacja nadal trwa.

PUP Brzesko kursy

Szkolenia i kursy często organizowane są bezpośrednio przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku. Instytucja wyszła z tą inicjatywą w celu poszerzania kwalifikacji bezrobotnych, co za tym idzie ułatwienia znalezienia zatrudnienia dla osób które go nie posiadają. Należy wiedzieć, że organizowane przez PUP Brzesko kursy są przeznaczone dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Szkolenia z Urzędu Pracy w Brzesku skierowane są do osób bezrobotnych, a także poszukujących pracy. 

Chcąc wziąć udział w organizowanym kursie, można zgłosić się samodzielnie do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku lub złożyć odpowiedni wniosek.

PUP Brzesko dofinansowanie

Osoby kwalifikujące się do programu które chcą założyć własną działalność gospodarczą, mogą skierować się do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku w celu uzyskania informacji jak złożyć wniosek o wsparcie pieniężne. Dotacja PUP Brzesko na podjęcie działalności gospodarczej jest formą wsparcia udzielaną osobom bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub opiekunom osób niepełnosprawnych. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie z Urzędu Pracy w Brzesku przyznawane jest na podstawie umowy zawartej ze starostą. PUP Brzesko dotacje, a także formalności z nimi związane rozwiązuje poprzez specjalistę zatrudnionego w instytucji.

Urząd Pracy Brzesko kontakt

Chcąc skontaktować się z Urzędem Pracy w Brzesku, petent ma wiele możliwości. Urząd Pracy Brzesko kontakt realizuje zarówno telefonicznie jak i mailowo. Wybierając elektroniczną formę kontaktu należy wziąć pod uwagę konieczność opatrzenia wiadomości tytułem. Dodatkowo zapytania mailowe skierowane do instytucji publicznej muszą zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby nadającej wiadomość. 

Adres: ul. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko
Telefon: 14 663 05 46, 14 663 05 22, 14 686 36 44
E-mail: [email protected]

PUP Brzesko kontakt obsługuje jedynie w godzinach pracy. Obecnie urząd działa we wszystkie dni robocze od 7:30 do 15:30, natomiast godziny przyjmowania klientów są skrócone – 7:45-14:00.

Liczba wyświetleń: 1787Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS