Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia – USC Trzebini

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: małopolskie

Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia – USC Trzebini

Dane kontaktowe USC Trzebinia na stronie. Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebini. Jak uzyskać akt stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini?

Kontakt USC [miatso]

Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia kontakt umożliwia na parę sposobów. Każdy interesant może skontaktować się z USC w Trzebini wykorzystując poprzez wybraną przez niego formę. Pierwszym sposobem na kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Trzebini, jest forma mailowa. Wszelkie wiadomości kierowane do USC Trzebinia, należy wysyłać na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na skontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Trzebini, jest połączenie telefoniczne. Jest to najszybszy sposób pozwalający na kontakt z instytucją. Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia kontakt umożliwia także poprzez osobiste odwiedzenie placówki. W tym przypadku należy także wiedzieć o tym, że możliwe jest wcześniejsze zarezerwowanie wizyty, co umożliwi uniknięcie kolejek.

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebini

Godziny otwarcia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini, są jednoznaczne z godzinami, podczas których możliwe jest skontaktowanie się z placówką. Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia godziny otwarcia ustalił na wszystkie dni robocze z pominięciem tych ustawowo wolnych od pracy. Trzeba mieć jednak świadomość, że obowiązujące w USC Trzebinia godziny otwarcia nie muszą być tożsame każdego dnia.  

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia

Adres: Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia

Telefon: 32 612 13 27,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini

Urzędem, który przechowuje i udostępnia informacje na temat stanu cywilnego, takie jak narodziny, śluby, rozwody i zgony, jest Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini. Ten urząd oferuje różne usługi, takie jak legalizacja dokumentów, tłumaczenia i apostille, a także przechowuje te informacje w swoim archiwum, aby zagwarantować ich aktualność i dokładność. Osoby zainteresowane mogą wnioskować o aktualizację informacji lub uzyskać kopie dokumentów. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebini jest ważna w kontekście zapewnienia dokładnych informacji o stanie cywilnym osób w kraju, co jest istotne w międzynarodowych transakcjach i procesach sądowych.

Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebinia wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Trzebini i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Trzebini? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Trzebinia akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Trzebini.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebini, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Trzebinia

Liczba wyświetleń: 180Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS