MOPS Chojnice

MOPS Chojnice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: pomorskie

MOPS Chojnice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach

MOPS Chojnice zasiłek pielęgnacyjny. Dodatki mieszkaniowe w MOPS Chojnice. Terminy wypłat, kontakt, telefon, adres, godziny otwarcia. Bank żywności MOPS Chojnice.

MOPS Chojnice

MOPS Chojnice swoją działalnością wspiera rodziny i osoby potrzebujące pomocy z powodu ich trudnej sytuacji życiowej. W ramach pełnionych funkcji organizuje projekty, w których petenci spełniający warunki programu mogą wziąć udział.  W placówce, jaką jest MOPS Chojnice bank żywności jest jednym z projektów pomocy społecznej, w którym osoby potrzebujące uzyskują najpotrzebniejsze artykuły spożywcze. MOPS Chojnice wydawanie żywności organizuje według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

MOPS Chojnice dodatek mieszkaniowy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej MOPS Chojnice dodatek mieszkaniowy przyznawany jest osobom spełniającym wymogi instytucji, którym jest np. odpowiedni dochód na jednego członka rodziny oraz posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dodatek jest wsparciem finansowym dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie opłacić wydatków związanych z mieszkaniem. Wysokość dodatku nie jest wartością stałą, lecz zależną od wysokości dochodów wnioskodawcy i wysokości jego opłat mieszkalnych i innych. W MOPS Chojnice wypłaty dodatku są przyznawane co miesiąc w ustalonych przez instytucję terminach- Terminy Wypłat MOPS Chojnice.  

MOPS Chojnice kontakt

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach znajduje się na Placu Wolności 7. MOPS Chojnice kontakt realizuje dzięki stanowiskom telefonicznej obsługi klienta. Pracownicy placówki są dostępni w godzinach otwarcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Klienci mogą również skorzystać z elektronicznej poczty e-mail. Na jej adres możliwe jest wysyłanie wszelkich wiadomości w celu skontaktowania się z jednostką, jaką jest MOPS Chojnice i uzyskania informacji na interesujący petenta temat. Istnieje też możliwość składania pisma przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
MOPS Chojnice adres: Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice
MOPS Chojnice telefon:  +48 (52) 397 71 21
FAX: +48 (52) 397 49 48
E-mail: [email protected]
MOPS Chojnice godziny otwarcia:

  • Poniedziałek: 07:15-15:00
  • Wtorek: 07:15-16:15
  • Środa: 07:15-15:00
  • Czwartek: 07:15-15:00
  • Piątek: 07:15-15:00
  • Sobota: Zamknięte
  • Niedziela: Zamknięte

W soboty i niedziele Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Chojnice nie przyjmuje interesantów, ponieważ te dni są wolne od pracy placówki.

MOPS Chojnice zasiłek pielęgnacyjny

W MOPS Chojnice zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze sposobów pomocy finansowej. Jego wartość często pokrywa wydatki związane z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Zasiłek jest przyznawany od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek. Zapomoga jest wypłacana co miesiąc. Przed złożeniem wniosku o przyznanie prawa do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, każdy wnioskodawca powinien zapoznać się ze wszystkimi kryteriami Chojnice MOPS. Do każdego wniosku powinny być dodane odpowiednie załączniki.

MOPS Chojnice świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne są przyznawane rodzicom dzieci, jednemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu/ opiekunowi faktycznemu dziecka. Takie osoby mogą uzyskiwać świadczenie rodzinne do momentu, w którym dziecko ukończy 18 rok życia. MOPS Chojnice świadczenia rodzinne przyznaje osobom, u których dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza ustalonej przez MOPS Chojnice wartości. Jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, dopuszczalna miesięczna kwota dochodu na jednego członka rodziny jest nieco wyższa. Oczywiście istnieje lista przypadków, u których przyznanie świadczenia rodzinnego jest niemożliwe. Dokładny spis wszystkich możliwości jest zamieszczony na stronie internetowej Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej Chojnice

Liczba wyświetleń: 1349Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS