MOPS Ostrów Wielkopolski

MOPS Ostrów Wielkopolski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

Kategoria: MOPS

Województwo: wielkopolskie

MOPS Ostrów Wielkopolski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

MOPS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ostrów Wlkp becikowe, usługi opiekuńcze, dodatki

MOPS Ostrów Wielkopolski becikowe

Dostępne w jednostce MOPS Ostrów Wielkopolski becikowe to jednorazowe wsparcie finansowe z tytułu urodzenia się dziecka. W MOPS Ostrów Wlkp becikowe przyznawane jest rodzicom, opiekunom prawnym dziecka oraz opiekunom faktycznym, którzy zajmują się nim na co dzień i jednocześnie złożyli do sądu wniosek o adopcję. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim wniosek o przyznanie świadczenia petenci mogą składać osobiście w placówce, a także w formie elektronicznej.

MOPS Ostrów Wielkopolski świadczenia rodzinne 

Oferowane przez MOPS Ostrów Wlkp świadczenia rodzinne to:

 • zasiłek rodzinny
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia opiekuńcze takie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenie rodzicielskie

W instytucji, którą jest MOPS Ostrów Wielkopolski zasiłek rodzinny, jest przyznawany w przypadku, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. W sytuacji, kiedy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby, która kontynuuje naukę, nie przekracza kwoty 764 zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zasiłek rodzinny nie może zostać wypłacany gdy:

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie
 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą
 • osobie, która samotnie wychowuje dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica

MOPS Ostrów Wlkp usługi opiekuńcze również posiada w swojej ofercie. 

MOPS Ostrów Wielkopolski dodatki mieszkaniowe

Oferowane przez MOPS Ostrów Wlkp dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym, które ma na celu pokrycie z funduszy publicznych części kosztów utrzymania lokalu, jakie jest zobowiązana ponosić osoba uprawniona do otrzymania dodatku. Świadczenie nie przysługuje osobom, które przebywają w schronisku dla nieletnich, domu pomocy społecznej, ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym oraz w szkole w tym wojskowej. Dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany:

 • najemcom, a także podnajemcom lokali mieszkalnych oraz zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego
MOPS Ostrów Wielkopolski kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim udziela interesantom kontaktu zdalnie, jak i osobiście. Jednostka MOPS Ostrów Wielkopolski kontakt zdalny umożliwia petentom poprzez skorzystanie z numeru telefonu. Istnieje także możliwość, przesłania wiadomości mailowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

MOPS Ostrów Wielkopolski telefon: 62 592 11 22
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Ostrów Wielkopolski adres: ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski

MOPS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia

Placówka MOPS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi zainteresowanych osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ostrów Wielkopolski funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

MOPS Ostrów Wielkopolski godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:00-15:00
 • Wtorek: 7:00-15:00
 • Środa: 7:00-15:00
 • Czwartek: 7:00-15:00
 • Piątek: 7:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 6296Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS