MOPS Łódź

MOPS Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Kategoria: MOPS

Województwo: łódzkie

MOPS Łódź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

MOPS Łódź godziny otwarcia, adres, numer telefonu, e-mail. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi turnusy rehabilitacyjne, zasiłek rodzinny, praca.

MOPS w Łodzi

MOPS Łódź, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zajmuję się głównie wspieraniem osób oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Do takich sytuacji należy między innymi ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, a także długotrwała oraz ciężka choroba. Do zadań, jakie wykonuje MOPS w Łodzi, należy między innymi prowadzenie postępowań w sprawie umieszczeń w domach pomocy społecznej, załatwianie spraw dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług, oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń. W przypadku prowadzenia rekrutacji dotyczącej zatrudnienia osób na poszczególne stanowiska MOPS Łódź oferty pracy udostępnia na głównej stronie internetowej. Praca Mops Łódź jest bardzo wymagająca oraz wymaga odpowiedniego doświadczenia, oraz kwalifikacji. Każda z zatrudnionych MOPS Łódź osób posiada szeroki zakres umiejętności, gdzie najważniejszymi z nich jest kontakt z interesantem oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

MOPS Łódź godziny otwarcia

MOPS Łódź godziny otwarcia we wtorki wydłużył do 17:00. W pozostałe dni z usług instytucji można korzystać do godziny 16:00. 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 9:00-17:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

MOPS Łódź kontakt

Kontakt zdalny z MOPS Łódź jest możliwy za pomocą numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba głuchoniema, która potrzebuje uzyskać z MOPS Łódź kontakt powinna wysłać zgłoszenie mailowe minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub kontaktem. 

MOPS Łódź numer telefonu: 42 632 40 34, 42 632 39 36, 42 632 40 69

MOPS Łódź adres e-mail: [email protected]

MOPS Łódź adres: ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź

MOPS Łódź zasiłek rodzinny

W instytucji MOPS Łódź zasiłek rodzinny przeznaczony jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. W przypadku dziecka do ukończenia 5 roku życia wysokość zasiłku wynosi 95zł, powyżej 5 do 18 roku życia- 124zł, powyżej 18 roku życia, ale przed 24 rokiem życia 135 zł. 

MOPS Łódź turnusy rehabilitacyjne

Każda osoba z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy może ubiegać się o dofinansowanie przeznaczone na MOPS Łódź turnusy rehabilitacyjne. Niezbędne dokumenty do przyznania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym są następujące:

  • Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie
  • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus w MOPS Łódź
  • Oświadczenie opiekuna w przypadku gdy dana osoba go potrzebuje 
  • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • Zaświadczenie o pobieraniu nauki wyłącznie w przypadku osoby uczącej się 
  • Kopia aktu urodzenia dziecka
  • Kopia postanowienia Sądu Rejonowego o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej 
  • Kopia pełnomocnictwa notarialnego do reprezentowania wnioskodawcy 

Liczba wyświetleń: 21672Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS