MOPS Szczecinek

MOPS Szczecinek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Kategoria: MOPS

Województwo: zachodniopomorskie

MOPS Szczecinek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

MOPS Szczecinek godziny otwarcia placówki, kontakt. Terminy wypłat, dodatek mieszkaniowy w MOPS Szczecinek. Świadczenia rodzinne, praca, BIP, wnioski.

MOPS Szczecinek kontakt

Na ul. Wiejskiej 4 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Szczecinek znajdują się pracownicy socjalni, asystenci rodziny, konsultanci oraz Specjalista ds. Bezdomności. Zaś na ul, Koszalińskiej 89 można załatwić sprawy związane z:

 • dodatkami mieszkaniowymi
 • świadczeniami alimentacyjnymi
 • świadczeniami rodzinnymi
 • świadczeniami wychowawczymi
 • świadczeniami opiekuńczymi
 • jednorazowymi zapomogami z tytułu urodzenia dziecka
 • świadczeniami Dobry Start

Godziny działania poszczególnych siedzib są zróżnicowane i ustalone odgórnie. W pozostałych godzinach placówki przyjmują tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę. W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania jednostki otwarty jest Punkt Obsługi Interesanta. Jest to miejsce, gdzie wszyscy petenci mogą składać zaświadczenia, wnioski, różnego rodzaju dokumenty oraz odbierać zaświadczenia wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku. Na stronie internetowej MOPS Szczecinek BIP jest zamieszczony szczegółowy harmonogram przyjęć klientów. MOPS Szczecinek Bartoszewskiego jest Punktem Obsługi Świadczeń.

MOPS Szczecinek adres: 

 • ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
 • ul. Koszalińska 89, 78-400 Szczecinek

MOPS Szczecinek telefon:

 • Sekretariat: 94 37 280 00
 • Dodatki mieszkaniowe: 94 37 280 01
 • Pomoc społeczna: 728 823 388 
 • Fundusz alimentacyjny: 94 37 280 27
 • Świadczenia rodzinne i wychowawcze, dodatek osłonowy: 94 37 280 25

Adres e-mail: [email protected] 
NIP: 673-11-00-245 
REGON: 003802266

MOPS Szczecinek godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-13:00
 • Wtorek: 08:00-13:00
 • Środa: Zamknięte
 • Czwartek: 11:00-16:00
 • Piątek: 08:00-13:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

MOPS Szczecinek terminy wypłat

Wypłaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Szczecinek są wykonywane na kilka sposobów. Często wybieraną opcją przez interesantów jest przelew na konto bankowe. Jednak należy pamiętać, że przy składaniu dokumentów trzeba podać dokładny i poprawny numer rachunku konta bankowego. W innym przypadku wykonanie przelewu nie będzie możliwe. Warto zaznaczyć, że MOPS Szczecinek umożliwia pobieranie wypłacanej kwoty przez tradycyjną pocztę. MOPS Szczecinek terminy wypłat ustala według własnych zasad i obowiązujących go praw. Szczecinek MOPS na swojej stronie internetowej posiada harmonogram wykonywania przez instytucję wypłat. 

MOPS Szczecinek dodatki mieszkaniowe

Jak wiadomo, MOPS Szczecinek dodatki mieszkaniowe przyznaje podnajemcom i najemcom lokali mieszkalnych, którzy spełniają określone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku warunki. Jednym z takich wymagań jest przede wszystkim dochód miesięczny przypadający na jedną osobę oraz odpowiedni metraż lokalu. Warto wiedzieć, że osoby, które są już właścicielami mieszkania, nie mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Istnieje możliwość starania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. W takim momencie należy złożyć inny rodzaj wniosku. Oprócz podanego wniosku należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu. 

Sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi można załatwić w siedzibie MOPS Pułtusk na ul. Koszalińskiej 89. Do kontaktu z działem zajmującym się tego rodzaju świadczeniem jest podany numer telefonu: 94 37 280 01. 

MOPS Szczecinek rodzinne

W gestii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku jest przyznawanie świadczeń rodzinnych. W ich skład wchodzą:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • świadczenie rodzicielskie
 • becikowe
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • świadczenie opiekuńcze (np. zasiłek pielęgnacyjny) i inne.

W przypadku ubiegania się, o któreś z wymienionych świadczeń, należy złożyć w MOPS Szczecinek specjalnie przeznaczone do tego wnioski, które można dostarczyć, korzystając z usług internetowych udostępnionych przez placówkę lub bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. Petenci przy ubieganiu się o świadczenia powinni spełniać określone kryteria miesięcznego dochodu na jedną osobę oraz wszystkie inne wymagania wytyczone przez MOPS Szczecinek. 

MOPS Szczecinek praca 

Publiczna placówka, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, zatrudnia wiele osób na istniejące już stanowiska pracy. W momencie, w którym jedno z nich zostaje zwolnione, MOPS Szczecinek generuje nową ofertę pracy dostępną dla wszystkich zainteresowanych petentów. Każda z propozycji zawiera dokładne informacje na temat proponowanego zatrudnienia. MOPS Szczecinek praca związana jest z działaniem na rzecz pomocy społeczeństwu i jego zdrowego funkcjonowania. Dlatego osoby odnajdujące się w tego typu zajęciach powinny postarać się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Liczba wyświetleń: 6068Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS