MOPS Bydgoszcz

MOPS Bydgoszcz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: kujawsko-pomorskie

MOPS Bydgoszcz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Usługi opiekuńcze MOPS Bydgoszcz wnioski, świadczenia, dostępne formy pomocy. MOPS Bydgoszcz kontakt, telefon, godziny otwarcia. MOPS Bydgoszcz Toruńska

MOPS Bydgoszcz wnioski

W związku z faktem, iż MOPS w Bydgoszczy jest instytucją publiczną, aby uzyskać potrzebne wsparcie, w wielu przypadkach należy złożyć wnioski, a także dostarczyć dodatkowe dokumenty poświadczające na przykład sytuację majątkową w rodzinie. Aby ujednolicić przekazywane do placówki pisma, MOPS Bydgoszcz wnioski udostępnia do wybryku na swojej stronie internetowej.

Wydrukowane dokumenty należy uzupełnić i przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Należy dodać, iż MOPS Bydgoszcz wnioski petentów przyjmuje jedynie w godzinach otwarcia. Sposobem który umożliwia przekazanie dokumentów poza czasem funkcjonowania MOPS jest skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Oczywiście przekazany do MOPS Bydgoszcz wniosek może być rozpatrzony przez pracownika najszybciej kolejnego dnia roboczego. Warto pamiętać, że wnioski do pobrania można znaleźć online i nie ma potrzeby osobistej wizyty w placówce.

ePUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

MOPS Bydgoszcz kontakt

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy znajduje się przy ulicy Ogrodowej. Placówka MOPS Ogrodowa Bydgoszcz nie jest jedynym miejscem na terenie miasta w którym potrzebujący mogą uzyskać wsparcie. Dodatkowo działa również 6 Działów Pomocy środowiskowej. 

Adres: ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz

Wszystkie pytania dotyczące działania instytucji, a także realizowanych formalności można skierować do sekretariatu. Obsługiwany przez MOPS Bydgoszcz kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach otwarcia. Dodatkową formą obsługi klienta jest poczta elektroniczna, gdzie wiadomości można kierować całodobowo, a odpowiedź pracownika zostanie przesłana w najszybszym możliwym terminie.

Telefon: (52) 321 55 35
E-mail: [email protected]

MOPS Bydgoszcz kontakt z wykorzystaniem podanych powyżej kanałów prowadzi w siedzibie głównej przy ulicy Ogrodniczej. Łączność zdalna z Działami Pomocy Środowiskowej również możliwa jest telefonicznie.  

BIP MOPS Bydgoszcz jest podstroną poświęconą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto wziąć pod uwagę, iż nie wszystkie informacje na niej zawarte muszą być aktualne.

MOPS Bydgoszcz Toruńska

Przy ulicy Toruńskiej 272 w Bydgoszczy znajduje się Dział Wsparcia Rodziny MOPS. Istnieje możliwość kontaktu bezpośrednio z wydziałem. MOPS Bydgoszcz Toruńska jest jednostką którą oferuje indywidualne konsultacje, asystenturę, ale również bezpłatne zajęcia grupowe. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a także te odczuwające niepokój lub znajdujące się w kryzysie mogą skierować się do placówki w celu uzyskania wsparcia. Kontakt możliwy jest telefonicznie lub mailowo.

Adres: ul. Toruńska 272, 85-831 Bydgoszcz
Telefon: 52 330 12 68
E-mail: [email protected]

W budynku MOPS Bydgoszcz Toruńska znajduje się również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W tym miejscu można uzyskać status osoby niepełnosprawnej który upoważnia do złożenia wniosku do dodatkowej pomocy. Zespół działa we wszystkie dni robocze od 7:30 do 15:30.

Adres: ul. Toruńska 272, 85-831 Bydgoszcz
Telefon: 52 340 15 13
E-mail: [email protected]

Dział Pomocy Środowiskowej nr 1 – MOPS Bartodzieje Bydgoszcz

Adres: ul. Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz
Telefon: 52 370 59 11
Fax: 52 370 59 16
E-mail: [email protected]

Dział Pomocy Środowiskowej nr 2

Adres: ul. Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz
Telefon: 52 339 06 40, 52 339 06 41
E-mail: [email protected]

Dział Pomocy Środowiskowej nr 3

Adres: ul. Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz
Sekretariat telefon: 52 321 63 40
Telefon: 52 373 01 31
Fax: 52 321 63 41
E-mail: [email protected]

MOPS Bydgoszcz Fordon – Dział Pomocy Środowiskowej nr 4

Adres: ul. Porazińskiej 9, 85-791 Bydgoszcz
Telefon: 52 343 66 44, 52 343 06 74
E-mail: [email protected]

Dział Pomocy Środowiskowej nr 5

Adres: ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz
Telefon: 52 325 44 50
E-mail: [email protected]

Dział Pomocy Środowiskowej nr 6

Adres: ul. Kapuściska 10, 85-807 Bydgoszcz
Telefon: 52 325 98 70, 52 361 99 02
Fax: 52 325 98 73
E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia MOPS w Bydgoszczy

Główny oddział MOPS w Bydgoszczy obsługuje petentów od poniedziałku do piątku. Przed wizytą osobistą w instytucji, warto poznać informacje dotyczące godzin otwarcia ze względu na fakt, iż nie są one tożsame każdego dnia. Poniedziałek środa i czwartek to dni w których godziny otwarcia MOPS Bydgoszcz pozostają niezmienne. W pozostałe dni robocze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w zmienionym trybie pracy.

Godziny otwarcia MOPS Bydgoszcz: 

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-17:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-17:30

MOPS Bydgoszcz usługi opiekuńcze

Jako iż MOPS w Bydgoszczy jest jednostką świadczącą pomoc najbardziej potrzebującym, trzeba dodać, iż swoje zadanie realizuje na kilka sposobów. Dostępne formy wsparcia są przyznawane jako zasiłki np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, ale również jako świadczenia niepieniężne np. pomoc rzeczowa czy udzielenie schronienia. Do takich form pomocy zalicza się również oferowane przez MOPS Bydgoszcz usługi opiekuńcze.

Istnieje możliwość uzyskania opiekuna/opiekunki z MOPSu zarówno w formie pomocy w miejscu zamieszkania jak i ośrodku wsparcia czy domu pomocy specjalistycznej. To jak uzyskać usługi opiekuńcze MOPS jest zależne od kilku czynników. Oczywiście swoje potrzeby należy przedstawić pracownikowi Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w MOPS Bydgoszcz.

Liczba wyświetleń: 24956Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS