MOPS Wejherowo

MOPS Wejherowo – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: pomorskie

MOPS Wejherowo – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

MOPS Wejherowo terminy wypłat, harmonogram wypłat świadczeń. Telefon MOPS Wejherowo kontakt z instytucją. Godziny otwarcia MOPS w Wejherowie.

MOPS Wejherowo terminy wypłat świadczeń

Osoby pobierające z MOPS-u w Wejherowie świadczenia mogą być zainteresowane harmonogramem wypłat. W przypadku jednostki jaką jest MOPS Wejherowo terminy wypłat są udostępniane każdego miesiąca. Petenci pobierający zasiłki z kasy zgodnie z terminarzem. Najczęściej podzielone jest to według nazwisk interesantów. 

W przypadku zasiłków stałych czy świadczeń rodzinnych przelewanych na konto bankowe MOPS Wejherowo terminy wypłat świadczeń realizuje zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

Wiele osób zainteresowanych jest terminami wypłat świadczenia 500+. Aktualnie wypłatami zajmuje się ZUS. Z tego względu zachęca się do skontaktowania się bezpośrednio z ZUS w Wejherowie.

MOPS Wejherowo kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przykłada wiele starań, aby interesanci mogli w łatwy sposób skontaktować się z pracownikami socjalnymi.  W związku z tym MOPS Wejherowo kontakt obsługuje wykorzystując wiele różnych kanałów.

Oczywiście jednym z najpopularniejszych sposobów uzyskania wsparcia jest skorzystanie z obsługiwanych numerów kontaktowych. Telefon MOPS Wejherowo udostępniony jest jako numer do sekretariatu. Warto również wspomnieć, że dostępne są dedykowane numery w sprawie świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.

Adres: ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo
Telefon: 58 677 79 60
E-mail: [email protected]

Świadczenia Rodzinne: 58 677 79 80
Fundusz Alimentacyjny: 58 677 79 84

Osoby które preferują kontakt drogą elektroniczną, muszą pamiętać, że wiadomości mailowe kierowane do instytucji państwowej muszą być wyposażone w dane kontaktowe nadawcy, ale także odpowiedni temat. 

MOPS Wejherowo godziny

Obowiązujące w jednostce jaką jest MOPS Wejherowo godziny otwarcia pokrywają się z godzinami w których przyjmowani są petenci. Instytucja działa we wszystkie dni robocze, jednak nie każdego dnia godziny są takie same. Poniedziałek jest dniem w którym MOPS Wejherowo godziny wydłuży do 16:00. Oznacza to, iż w poniedziałki petenci mają najwięcej czasu na skorzystanie z oferowanych usług. Od wtorku do czwartku MOPS Wejherowo działa w godzinach 8:00-14:30. Natomiast piątek jest dniem w których godziny otwarcia są najkrótsze. Instytucja w ten dzień działa od 8:00 od 13:30.

Godziny otwarcia MOPS Wejherowo:

  • poniedziałek: 8:00-16:00  
  • wtorek: 8:00-14:30
  • środa: 8:00-14:30
  • czwartek: 8:00-14:30
  • piątek: 8:00-13:30

MOPS Wejherowo świadczenia rodzinne

Jako iż MOPS w Wejherowie jest instytucją, która ma na celu wyrównać nierówności społeczne, oferuje wiele świadczeń i zasiłków dla osób potrzebujących. Jedną z przyznawanych form pomocy są świadczenia rodzinne. 

MOPS Wejherowo zasiłek rodzinny, komu przysługuje? O świadczenie mogą starać się rodzice lub jeden rodzic/opiekun prawny dziecka. Należy wiedzieć, że MOPS Wejherowo zasiłek rodzinny może przyznać również opiekunowi faktycznemu który wystąpił do sądu o przysposobienie. Także osoby pełnoletnie, uczące się będące na własnym utrzymaniu, mogą starać się o uzyskanie świadczenia.  Oczywiście warunkiem do przyznana jest dochód na jednego członka rodziny. Nie może on przekraczać wyznaczonej przez instytucje kwoty.

Chcąc złożyć wniosek o świadczenie rodzinne MOPS w Wejherowie może przyjąć wniosek w skrzynce podawczej. Dodatkowe zapytania w tej kwestii można skierować telefonicznie na numer 58 677 79 80.

MOPS Wejherowo becikowe

Becikowe w Wejherowie to świadczenie, które przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Becikowe jest przyznawane na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Warto wiedzieć, iż świadczenie można uzyskać w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub objęcia opieką prawną. Becikowe MOPS Wejherowo może być udzielone na każde narodzone lub przysposobione dziecko. Wysokość świadczenia wynosi 1000 złotych.

Liczba wyświetleń: 11379Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS