MOPR Białystok

MOPR Białystok - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Kategoria: MOPS

Województwo: podlaskie

MOPR Białystok - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

MOPR Białystok dyrektor, kontakt, telefon, adres, godziny otwarcia placówki. Świadczenie 500+ w MOPR Białystok. Dodatek mieszkaniowy, becikowe, wypłaty.

MOPS Białystok 500

W palcówce, jaką jest MOPR Białystok wypłaty 500+ są planowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Białystok. Na stronie internetowej jednostki, istnieje dokładna rozpiska terminów, w którym świadczeniobiorcy mogą uzyskać wypłatę. Podanym świadczeniem zajmuje się MOPR Dział Świadczeń Rodzinnych- MOPS Białystok Klepacka. MOPS Białystok 500 są świadczeniem wychowawczym, które przysługuje rodzinom wychowującym dzieci. Rodzice mogą je uzyskiwać do momentu, w którym dzieci ukończą 18 rok życia. Warto też wiedzieć, że świadczenie 500 plus MOPR Białystok nie jest zależne od dochodów rodziny. MOPR Białystok Klepacka godziny otwarcia podał na każdy dzień powszedni tygodnia. Dział Świadczeń Rodzinnych w MOPR Białystok Klepacka 18 przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach: 08:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 07:30-15:30.
MOPR Białystok Klepacka kontakt- adres: ul. Klepacka 18, 15-634 Białystok

MOPR Białystok kontakt

Na ul. Malmeda Icchoka 8 znajduje się główna siedziba Miejskiego Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Na ul. Klepackiej 18. zlokalizowany jest MOPR Białystok Klepacka. Do MOPR Klepacka Białystok należą m.in. Sekcja Obsługi Klienta, Sekcja Dokumentacji Działu,  Sekcja Świadczeń, Sekcja Dłużnika Alimentacyjnego i inne. MOPR Białystok ul Storczykowa 5 jest lokalizacją kolejnego działu MOPR w Białymstoku, który jest podzielony na kolejne sekcje. MOPR Białystok kontakt realizuje dzięki istniejącym już numerom telefonów, przypisanym do odpowiednich stanowisk urzędu. MOPR Białystok dyrektor prowadzi odpowiednie kontrole nad urzędem, dzięki czemu kontakt z placówką jest bezproblemowy.

MOPR Białystok adres: ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok

MOPR Białystok telefon: 85 879 79 50
E-mail: [email protected]

MOPR Białystok godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

MOPR Białystok dodatek mieszkaniowy

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy są osoby będące najemcami, podnajemcami, mieszkańcami lokali mieszkalnych itp. W MOPR Białystok dodatek mieszkaniowy jest udzielany jeśli wnioskodawca spełnia odpowiednie warunki dochodowe na jednego członka gospodarstwa domowego. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje:

 • szkołom
 • schroniskom dla nieletnich
 • zakładom karnym
 • zakładom poprawczym
 • młodzieżowym ośrodkom wychowawczym
 • domom pomocy społecznej

W jednostce, jaką jest MOPR Białystok wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego są dostępne w siedzibie placówki oraz na jej stronie internetowej, gdzie dokumenty można w szybki sposób pobrać. Przed złożeniem wniosku należy dostarczyć do urzędu MOPR Białystok zaświadczenie o dochodach. MOPR Białystok dofinansowanie na tego typu projekty finansuje z pozyskiwanych przez niego funduszy.

MOPR Białystok becikowe

Becikowe jest jednorazową zapomogą finansową z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie mogą uzyskać rodzice nowo narodzonego dziecka, jego opiekuni prawni lub opiekuni faktyczni. Aby uzyskać w MOPR Białystok becikowe, należy spełniać określone przez urząd wymagania:

 • wnioskodawcy są rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi
 • ich dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza wyznaczonej przez MOPR Białystok granicy
 • jeśli wnioskodawcami są rodzice, matka dziecka musi być pod stałą opieką medyczna od co najmniej 10 tygodnia ciąży do dnia narodzin
 • osoba ubiegająca się o zapomogę powinna być obywatelem Polski

Liczba wyświetleń: 34553Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS