MOPS Bielsko Biała

MOPS Bielsko Biała - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: śląskie

MOPS Bielsko Biała - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Białej

MOPS Bielsko Biała zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne. Godziny otwarcia placówki, kontakt. Druki do pobrania, oferty pracy, wnioski w MOPS Bielsko- Biała.

MOPS Bielsko- Biała

MOPS Bielsko- Biała organizuje wiele programów,  do których należą m.in.:

 • Program Opieka Wytchnienia
 • Program: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • Program Wieloletni Senior+
 • Program Korpus Wsparcia Seniora
 • Program Czyste Powietrze  i inne.

Osoby pragnące pomagać osobom potrzebującym mogą zatrudnić się na wolnych stanowiskach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bielsko- Biała. MOPS Bielsko Biała oferty pracy zamieszcza na swoim portalu lub w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Każda propozycja zatrudnienia w tej jednostce jest dokładnie opisana pod względem obowiązków przyszłego pracownika. W przypadku gdy oferta zostanie już przydzielona, nadającemu się do pracy interesantowi, zostaje natychmiastowo usunięta z bazy. W MOPS Bielsko Biała praca na stanowiskach urzędu odbywa się w godzinach jego otwarcia.

MOPS Bielsko kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsko Białej swoją główną siedzibę posiada na ul. Karola Miarki 11. MOPS Bielsko Biała prowadzi pieczę nad kilkoma jednostkami, których adresy lokalizacyjne są zamieszczone w witrynie internetowej placówki. Według ustalonych odgórnie standardów urzędów MOPS Bielsko kontakt z siedzibą i jej oddziałami prowadzi dzięki dostępnym numerom telefonu oraz adresowi mailowemu. Większość spraw można załatwić, korzystając z tych sposobów kontaktowania się z MOPS Bielsko Biała ul Miarki 11. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy odwiedzić instytucję, w godzinach jej otwarcia.

MOPS Bielsko- Biała adres:  ulica Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała 
MOPS Bielsko Biała telefon: 

 • Sekretariat: 33 49 95 650 
 • Centrala: 33 49 95 600 
 • Dział Rehabilitacji Społecznej: 33 496 82 52
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych: 33 498 74 09
 • Dział Świadczeń Rodzinnych- MOPS Bielsko Biała ul Filarowa kontakt : 33 506 68 01
 • Dział Pieczy Zastępczej: 33 496 01 06
 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej:  33 815 19 16

NIP: 5471616884 
REGON: 070810575 
Faks: (33) 49 95 652 
E-mail: [email protected]

MOPS Bielsko Biała godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-15:30
Wtorek07:30-15:30
Środa07:30-15:30
Czwartek07:30-15:30
Piątek07:30-15:30
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

MOPS Bielsko godziny otwarcia placówki dopasował do rodzaju pełnionych usług oraz zainteresowania petentów pomocą jednostki. W soboty i niedziele ze względu na nieczynność MOPS Bielsko Biala, interesanci nie są obsługiwani przez pracowników urzędu. 

MOPS Bielsko Biała świadczenia rodzinne

MOPS Bielsko Filarowa jest Działem Świadczeń Rodzinnych, który zajmuje rodzinami potrzebującymi różnego rodzaju wsparcia. W MOPS Bielsko Biała świadczenia rodzinne przyznaje osobom spełniającym ich wszystkie wymagania. Zasiłek rodzinny mogą uzyskać rodzice i opiekunowie prawni dziecka mającego mniej niż 18 lat, których dochody na jednego członka w rodzinie nie wykraczają poza granice ustalone przez MOPS Filarowa Bielsko. Osoby, których dochód nieznacznie przekroczył tę granicę, nadal mogą starać się o świadczenie rodzinne. Jednak w takim przypadku każda złotówka, która ją przekroczyła, będzie odliczana od zasiłku. MOPS Bielsko Biała druki do pobrania dotyczące świadczeń rodzinnych są zamieszczone na stronie internetowej instytucji, jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsko- Białej.

MOPS Bielsko zasiłek pielęgnacyjny

Osobami, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny z MOPS Bielsko-Biała są:

 • osoby mające więcej niż 16 lat, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba, która ukończyła 75 rok życia
 • niepełnosprawne dziecko

Zapomoga pielęgnacyjna jest wypłacana w formie wsparcia finansowego każdego miesiąca przez okres przysługiwania świadczenia. W MOPS Bielsko zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które posiadają dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie nie jest zależna od dochodu na jedną osobę w rodzinie. Podczas składania wniosku, wnioskodawca powinien dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności ewentualnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności petenta oraz zaświadczenie o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. MOPS Bielsko Biała wnioski posiada w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bielsko-Biała lub na jego stronie internetowej w dokumentach do pobrania.

Liczba wyświetleń: 13397Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS