MOPS Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - MOPS Radom

Kategoria: MOPS

Województwo: mazowieckie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu - MOPS Radom

MOPS Radom wzory wniosków, dodatki mieszkaniowe. Stypendium szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Kontakt, adres, oddziały, BIP.

MOPS Radom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jakim jest MOPS Radom pełni wiele usług związanych z pomocą wobec społeczeństwa radomskiego, na którego czele stoi dyrektor MOPS Radom. Prowadzi wsparcie specjalistyczne i wolontariat, pełniąc pieczę zastępczą. Prowadzi nabór wniosków na świadczenia rodzinne oraz pieniężne. Umożliwia uzyskanie świadczeń dla osób niepełnosprawnych, tj.: niepełnosprawnik, likwidacja barier funkcjonalnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. MOPS Limanowskiego Radom jest podzielony na poszczególne działy, tak by pełnienie usług pomocniczych dla interesantów było sprawne i natychmiastowe.

MOPS Radom oddziały:

 • Dział Pracy Socjalnej
 • Dział Pieczy Zastępczej
 • Dział Realizacji Pomocy
 • Dział Organizacyjno- Kadrowy
 • Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych
 • Dział Księgowości
 • Dział Świadczeń Rodzinnych
 • Dział Funduszu Alimentacyjnego
 • Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Dział Obsługi Mieszkańców
 • Dział Administracyjny
 • Zespół Obsługi Prawnej
 • Schronisko dla Bezdomnych
 • Klub Senior
 • Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności

MOPS Radom posiada zespoły pracy socjalnej, które znajdują się również w Radomiu i są nimi: MOPS Radom Grabowa, MOPS Radom Struga,  MOPS Radom ul Główna. 

MOPS Radom kontakt

W MOPS Radom praca w siedzibie placówki odbywa się w godzinach jej urzędowania. Jednostka znajduje się na ul. Limanowskiej 134. MOPS Radom kontakt z pracownikami jednostki umożliwia, podając numery telefonów do stanowisk obsługi klienta. BIP Radom MOPS (www bip mops radom pl) zawiera informacje na temat danych teleadresowych MOPS w Radomiu.

MOPS Radom adres: ul. Limanowskiego 134, 26-612 Radom
MOPS Radom E-mail:  [email protected]

MOPS Radom telefon:

 • Centrala: (48) 360 87 01
 • Sekretariat:  (48) 360 84 88

MOPS Radom godziny pracy:

Poniedziałek07:30-17:30 
Wtorek 07:30-15:30 
Środa 07:30-15:30  
Czwartek 07:30-15:30  
Piątek 07:30-15:30  
SobotaNieczynny 
NiedzielaNieczynny 

MOPS Radom Limanowskiego godziny otwarcia dopasował do zapotrzebowania petentów. W celu uzyskania informacji dotyczących dokładnych godzin obsługi klienta w różnych oddziałach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu zaleca się odwiedzić stronę: mops radom pl.

MOPS Radom dodatek mieszkaniowy

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu jest ściśle określony przez ustawy dotyczące jego działalności. Aby go uzyskać, należy spełniać określone wymogi:

 • zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkaniowego
 • posiadanie odpowiedniej wartości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie

MOPS Radom dodatek mieszkaniowy przyznaje osobom, które są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych, mieszkańcami lokali mieszkalnych itp. Dodatek ten nie przysługuje zaś osobom mieszkającym w domach pomocy społecznej, schroniskach, zakładach poprawczych/ karnych. Mieszkanie powinno spełniać określone wymagania metrażowe. W MOPS Radom dodatki mieszkaniowe kontakt z wydziałem jest możliwy telefonicznie lub elektronicznie. MOPS Radom wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać na stronie internetowej instytucji lub bezpośrednio w jej siedzibie.

MOPS Radom stypendia szkolne

Radom MOPS organizuje co roku pomoc finansową dla dzieci uczęszczających do szkoły. MOPS Radom stypendia szkolne przyznaje uczniowi, u którego w rodzinie dochód na jedną osobę nie przekracza 600 zł, a dodatkowo występuje bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, brak umiejętności wychowawczych, uzależnienia lub rodzina jest niepełna. MOPS Radom wzory wniosków potrzebnych do uzyskania stypendium szkolnego umieścił na własnej stronie. Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku należy posiadać oświadczenia o sytuacji rodzinnej i dochodowej. Dodatkowo potrzebny jest dokument potwierdzający występowanie w rodzinie podanych wyżej sytuacji. Wniosek składa się w określonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu terminie. Stypendium może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc,  a zarazem nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Liczba wyświetleń: 13154Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS