MOPS Olsztyn

MOPS Olsztyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Kategoria: MOPS

Województwo: warmińsko-mazurskie

MOPS Olsztyn – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

MOPS Olsztyn kontakt dla petentów, telefon, adres placówki, e-mail. MOPS Piłsudskiego Olsztyn godziny otwarcia. Dodatek Mieszkaniowy MOPS w Olsztynie.

MOPS Olsztyn kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest instytucją której głównym zadaniem jest pomoc najbardziej potrzebującym obywatelom. To właśnie MOPS jest instytucją którą może przyznać petentowi dodatkowe świadczenia socjalne. Warto wiedzieć, że MOPS Olsztyn oferuje również w formie niepieniężnej np. jako posiłki.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dostępnych form wsparcia zachęca się do skorzystania z dostępnych kanałów kontaktu. Aktualnie MOPS Olsztyn kontakt prowadzi z wykorzystaniem telefonu kontaktowego. Osoby które nie chcą rozmawiać z pracownikiem MOPS w Olsztynie telefonicznie, mogą skorzystać z poczty mailowej. Zapytanie należy skierować na adres [email protected]. Należy wspomnieć, iż brak danych kontaktowych nadawcy w wiadomości mailowej jak i brat tematu zapytania może skutkować brakiem odpowiedzi ze strony instytucji. MOPS Olsztyn kontakt prowadzi z osobami które biorą pod uwagę zapisy w ustawie dotyczącej korespondencji z instytucją publiczną.

Adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A, 10-449 Olsztyn
Telefon: +48 89 534 04 14
E-mail: [email protected]

Jednostka MOPS Piłsudskiego Olsztyn jest jedyną funkcjonującą na terenie miasta. W 2017 roku, dostępna była również placówka MOPS Cicha Olsztyn. Aktualnie funkcjonuje jeden adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

MOPS Olsztyn NIP7391151579
REGON004447867
FAX0895340538

MOPS Olsztyn godziny pracy

Osoby chcące skontaktować się z obsługa klienta MOPS Olsztyn, a także te planujące osobistą wizytę w instytucji, powinny zapoznać się z godzinami otwarcia. poza czasem funkcjonowania placówki nie ma możliwości uzyskani wsparcia. Ustalone przez MOPS Olsztyn godziny pracy są takie same każdego dnia. Od poniedziałku do piątku instytucja działa w godzinach 7:15-15:15.

MOPS Olsztyn praca

Wszelkie oferty zatrudnienia w MOPSie w Olsztynie udostępniane są do wglądu publicznego. Każda osoba spełniające wymagania, która zgłosi się do pracy w placówce zostanie zaproszona na rozmowę i będzie mogła wziąć udział w procesie rekrutacji. W związku z faktem, iż publikowane oferty pracy MOPS Olsztyn zamieszcza na stronie internetowej interesanci mogą w łatwy sposób monitorować pojawienie się nowych ogłoszeń. 

W placówce jaką jest MOPS Olsztyn BIP praca jest wykonywana z wysoką starannością i dbałością o szczegóły. Oferty pracy mogą dotyczyć zarówno stanowisk biurowych jak i terenowych polegających na wyjazdach do osób potrzebujących opieki domowej.

MOPS dodatki mieszkaniowe Olsztyn

Dodatek mieszkaniowy skierowany jest do osób w trudnej sytuacji życiowej. Każda osoba potrzebująca wsparcia finansowego może złożyć do MOPS Olsztyn dodatek mieszkaniowy druk. Dokument zostanie rozpatrzony przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Analizie zostaną poddane również dochody wnioskodawcy. Dodatkowo pod uwagę mogą zostać wzięte również inne czynniki. Dodatek mieszkaniowy w Olsztynie razem z dopłatą do czynszu to 75% miesięcznego czynszu mieszkania w przypadku gdy ten nie przekracza 1500 zł.

Liczba wyświetleń: 12653Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS