ZUS Pruszcz Gdański

ZUS Pruszcz Gdański – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pruszczu Gdańskim

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: pomorskie

ZUS Pruszcz Gdański – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Pruszczu Gdańskim

ZUS Pruszcz Gdański numer telefonu, godziny otwarcia, adres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pruszcz Gdański świadczenia, zasiłki chorobowe, emerytury.

ZUS Pruszcz Gdański praca 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim zajmuje się wystawianiem osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji, prowadzeniem indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, wymierzaniem i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także opracowywaniem aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kontrolą orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. W państwowej jednostce organizacyjnej, jaką jest ZUS Pruszcz Gdański praca jest wykonywana przez osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy oraz duże umiejętności. Mają one wymagane wykształcenie i duże doświadczenie zawodowe. Dzięki temu osobista wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim przebiega bardzo profesjonalnie. Dla zainteresowanych zatrudnieniem osób ZUS Pruszcz Gdański oferty pracy udostępnia na stronie internetowej.

ZUS Pruszcz Gdański kontakt

Instytucja, jaką jest ZUS Pruszcz Gdański kontakt zdalny umożliwia wyłącznie za pomocą numeru telefonu. Dzięki kontaktowi telefonicznemu interesanci mogą natychmiast uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Należy pamiętać z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskim, można kontaktować się jedynie w czasie godzin jego otwarcia.

ZUS Pruszcz Gdański numer telefonu: 22 560 16 00
ZUS Pruszcz Gdański adres: ul. Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański

ZUS Pruszcz Gdański godziny otwarcia

ZUS Pruszcz Gdański godziny otwarcia w poniedziałki wydłużył do godziny 17:00. W pozostałe dni instytucja jest otwarta do 15:00. Jednostka organizacyjna Pruszcz Gdański swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywid, Pszczółki, Suchy Dąb oraz Trąbki Wielkie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pruszczu Gdańskich w weekendy nie obsługuje zainteresowanych osób.

ZUS Pruszcz Gdański godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

ZUS Pruszcz Gdański zasiłki chorobowe

Państwowa jednostka organizacyjna, którą jest ZUS Pruszcz Gdański zasiłki chorobowe przeznacza dla osób, które podlegają ubezpieczeniu oraz stwierdzono u nich czasową niezdolność do wykonywania pracy. Są one wypłacane przez 182 dni, oraz przez 270 dni w przypadku ciężkiej choroby, a także ciąży. Oferowane przez ZUS Pruszcz Gdański zasiłki chorobowe wypłacanie są nie dłużej niż do 30 dni roboczych od dnia przyznania świadczenia.

ZUS Pruszcz Gdański Program 500+

Dostępny w instytucji ZUS Pruszcz Gdański Program 500 + jest pomocą dla polskich rodzin w związku z wychowywaniem dzieci. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w wysokości 500 zł. Można je uzyskać na każde dziecko. Wszystkie zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek podczas osobistej wizyty w ZUS Pruszcz Gdański, a także w formie online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 

ZUS Pruszcz Gdański świadczenia

Jednym z oferowanych przez Pruszcz Gdański świadczeń są emerytury. Mogą je pobierać wyłącznie osoby, które posiadają wymagany staż pracy oraz odpowiedni wiek. Wniosek o jej przyznanie można składać drogą elektroniczną. Wypłacane są one do 30 dni roboczych od dnia jej przyznania. Inne dostępne w ZUS Pruszcz Gdański świadczenia to między innymi:

 • Renty
 • Świadczenia wypadkowe
 • Świadczenia przedemerytalne
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek dla sierot zupełnych
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Ryczałt energetyczny
 • Świadczenia pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 • Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłki dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą

Liczba wyświetleń: 1027Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS