MOPS Bełchatów

MOPS Bełchatów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Kategoria: MOPS

Województwo: łódzkie

MOPS Bełchatów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie

MOPS Bełchatów kalendarz wypłat świadczeń online, terminy wypłat na konto i w kasie. MOPS Bełchatów druki i wnioski do uzupełnienia. Kontakt z MOPS Bełchatów.

MOPS Bełchatów kalendarz wypłat

Aby zapewnić świadczeniobiorcom dostęp do informacji MOPS Bełchatów kalendarz wypłat świadczeń i zasiłków udostępnia online. Oczywiście informacje na ten temat można uzyskać również w placówce. Kalendarz wypłat ma na celu ułatwić odnalezienie informacji osobom pobierającym świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Aby uzyskać informacje o terminie wypłaty najpierw, należy wybrać kategorię sprawy. MOPS Bełchatów kalendarz wypłat pogrupował według przyznawanego wsparcia. Ułatwia to organizacje jak i czytelność harmonogramu. Po wybraniu jednej z trzech opcji jakimi są:

  • świadczenia rodzinne
  • zasiłki z pomocy społecznej
  • fundusz alimentacyjny

petent uzyskuje dostęp o informacji o terminach wypłat. Należy pamiętać, że w placówce MOPS Bełchatów kasa funkcjonuje jedynie w niektórych godzinach. Z tego względu osoby które otrzymują zapomogę na konto bankowe mogą uzyskać ją w innym terminie niż osoby zgłaszające się po nią bezpośrednio do MOPSu.  

MOPS Bełchatów kontakt

Aby skontaktować się z obsługą klienta w MOPS Bełchatów, zaleca się skorzystać z numeru sekretariatu. W siedzibie główne MOPSu w Bełchatowie przy ulicy Staszica 18 funkcjonuje sekretariat instytucji. Połączenia telefoniczne obsługiwane są pod numerem 44 635 51 00 w godzinach otwarcia placówki. MOPS Bełchatów kontakt telefoniczny prowadzi również pod innymi numerami kontaktowymi.

Adres: ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów
Sekretariat telefon: 44 635 51 00
E-mail: [email protected]

Poniżej przedstawiono numery kontaktowe dostępne w placówce MOPS Bełchatów. Jak wspomniano wcześniej numery telefonów obsługiwane są w godzinach pracy instytucji.

Informacja w sprawie:

  • świadczeń z pomocy społecznej - 44 635 51 10
  • świadczeń rodzinnych - 44 635 28 80/ 518 705 698
  • przelewów - 44 635 28 86

Na terenie Bełchatowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada dwie siedziby. Główna mieści się przy ulicy Staszica 18, natomiast przy ulicy Dąbrowskiego 2 funkcjonuje Dział Pomocy Usługowej.

MOPS Bełchatów dyrektor

Osobą zarządzającą całą placówką jest Dyrektor MOPS Wrocław. Jeżeli chodzi o spotkania osobiste z osobą zarządzająca, są one możliwe po wcześniejszym umówieniu się. Warto wiedzieć, iż obecny w MOPS Bełchatów dyrektor obsługuje połączenia pod numerem 44 635 51 00. W niektórych sytuacjach numer obsługują pracownicy sekretariatu dyrekcji.

MOPS Bełchatów druki

Aby uzyskać dodatkowe świadczenia z MOPSu, konieczne jest sprawdzenie warunków w których może on zostać przyznany. Wszystkie kwalifikujące się do uzyskania zasiłku osoby powinny złożyć odpowiedni wniosek w placówce.

MOPS Bełchatów wnioski o zasiłek dla opiekuna, bezpłatne posiłki czy zasiłek celowy zamieścił online. Petenci mogą samodzielnie wydrukować, uzupełnić, a następnie dostarczyć do siedziby. Zatrudnieni w instytucji MOPS Bełchatów pracownicy socjalni są w stanie udzielić pomocy w wypełnianiu dokumentów.

Liczba wyświetleń: 2226Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS