MOPS Radomsko

MOPS Radomsko – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: łódzkie

MOPS Radomsko – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko

MOPS Radomsko godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku stypendia, dodatek mieszkaniowy, pracownicy.

MOPS Radomsko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którym jest MOPS Radomsko oferuje wiele usług. Radomsko MOPS prowadzi wolontariat, a także wsparcie specjalistyczne. Dokonuje naboru wniosków na świadczenia rodzinne, a także pieniężne. Instytucja umożliwia uzyskanie świadczeń osobom niepełnosprawnym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Potrafią oni udzielać profesjonalnej pomocy, a także wesprzeć interesantów w ciężkich chwilach. Zatrudniani w MOPS Radomsko pracownicy socjalni muszą posiadać wykształcenie wyższe w kierunku psychologii oraz socjologi.

MOPS Radomsko kontakt

W instytucji, jaką jest MOPS Radomsko praca, jest wykonywana w godzinach otwarcia. Placówka mieści się przy ulicy Kościuszki 10. MOPS Radomsko kontakt zainteresowanym osobom, umożliwia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą numeru telefonu. Warto wiedzieć, że najszybszym sposobem na uzyskanie cennych informacji będzie skorzystanie z kontaktu telefonicznego ze względu na wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź drogą mailową. Na stronie MOPS Radomsko BIP zostały udzielone wszelkie informacje dotyczące danych tej instytucji. 

MOPS Radomsko numer telefonu: 44 683 28 85
MOPS Radomsko adres e-mail: [email protected]
MOPS Radomsko adres: ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko

MOPS Radomsko godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

MOPS Radomsko dodatek mieszkaniowy

Oferowany przez MOPS Radomsko dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, które na celu pomoc osobom, które nie są w stanie z własnych środków finansowych ponieść całości kosztów utrzymania mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:

 • są najemcami oraz podnajemcami lokali mieszkalnych, a także zamieszkują w tych lokalach
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i są właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

Warto wiedzieć, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko nie przyznaje świadczenia osobom, które znajdują się w ośrodku wychowawczym, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym oraz w instytucji zapewniającej darmowe całodobowe utrzymanie. 

W instytucji MOPS Radomsko wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać na stronie internetowej lub uzyskać bezpośrednio w siedzibie. 

MOPS Radomsko stypendia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku oferuje również pomoc w postaci stypendium szkolnego. Dostępne w MOPS Radomsko stypendia przyznawane są na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Należy pamiętać, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 600 zł. Oferowane przez MOPS Radomsko stypendia przysługują uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych, szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych. Świadczenie może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach oraz pomocy rzeczowej np zakup podręczników. Więcej informacji dotyczących stypendiów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku udziela pod numerem: 044 683 28 85. W instytucji MOPS Radomsko harmonogram wypłat świadczeń znajduje się na głównej stronie internetowej. 

Liczba wyświetleń: 1165Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS