MOPS Kutno

MOPS Kutno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: łódzkie

 MOPS Kutno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

MOPS Kutno dodatek mieszkaniowy. Bank żywności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie. Telefon, godziny otwarcia, kontakt, świadczenie 500+.

MOPS Kutno

Do zadań MOPS Kutno należy świadczenie pomocy rodzinom i nie tylko. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kutno MOPS analizuje ilość zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej. Prowadzi pomoc i poradnictwo w zakresie uzależnień. Organizuje prace społeczne i terapie zajęciowe, a wszystkie zmiany w programach prowadzonych przez MOPS Kutno są zamieszczane w Aktualności MOPS Kutno.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie podzielony jest na działy, dzięki czemu pracownicy jednostki mogą szybko udzielić interesantom pomocy. 

Działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie:

 • Dział Administracji i Kadr
 • Dział Pomocy Środowiskowej
 • Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej
 • Dział Usług Specjalistycznych
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych
 • Dział Księgowości

MOPS Kutno oferty pracy dotyczące zatrudnienia w tej właśnie placówce umieszcza w Centralnej Bazie Ofert Pracy ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych.

MOPS Kutno wypłaty 500

Program MOPS Kutno 500+ jest sposobem finansowego wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Projekt został zainicjowany przez władze państwa. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku do 18 lat. Dochód rodziców nie jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu deklaracji. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ składa się w określonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie terminie. Wniosek można wypełnić w formie papierowej i elektronicznej według wygody wnioskodawcy. W MOPS Kutno wypłaty 500 + są wypłacane wyłącznie na numer konta bankowego petenta w formie bezgotówkowej. Terminy wypłat MOPS Kutno ma ustalone odgórnie. 

MOPS Kutno kontakt

Kontakt z działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie jest możliwy dzięki podanym do użytku numerom telefonu. W każdym dziale są wyszczególnione stanowiska telefonicznej obsługi klienta, dzięki czemu każdy interesant może zadzwonić do każdego z nich w odpowiednich godzinach pracy działów. MOPS Kutno kontakt realizuje poprze elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail. W MOPS Kutno kasa jest czynna w godzinach otwarcia jednostki.

MOPS Kutno adres: ul. Warszawskie Przedmieście 10a, 99-300 Kutno
MOPS Kutno Kompleks Terapeutyczno- Integracyjny adres: ul. Wyszyńskiego 11 A,B,C, 99-300 Kutno
NIP: 775-18-13-138 
REGON: 004730497
E-mail: [email protected]

MOPS Kutno telefon:

 • 24 253 78 47
 • 24 253 44 46
 • 24 253 43 09

MOPS Kutno godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00-12:00
Wtorek  10:00-12:00
Środa Zamknięte 
Czwartek 10:00-12:00 
Piątek  10:00-12:00
SobotaZamknięte 
Niedziela Zamknięte 

Godziny przyjmowania interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są różne. W celu uzyskania informacji odnośnie godzin przyjęć petentów należy odwiedzin stronę internetową placówki.

MOPS Kutno paczki żywnościowe 

Celem programu pomocy żywnościowej jest dostarczenie uboższym rodzinom produktów żywnościowych, których z powodów finansowych nie mogą zapewnić swojej rodzinie. Pomoc jest organizowana przez MOPS Kutno Bank Żywności. Aby otrzymać od MOPS Kutno paczki żywnościowe, należy spełniać pewne kryteria. Jednym z nich jest stan dochodowy netto rodziny, czyli dochód bez miesięcznego podatku dochodowego, składek ubezpieczeń zdrowotnych oraz kwoty alimentów świadczeniowych. Do dochodów nie wlicza się również świadczeń wychowawczych, zasiłku celowego, świadczeń pieniężnych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczenia w naturze, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 hektara przeliczeniowego itd. 

MOPS Kutno dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem dla osób mających problem z wpłacaniem opłat mieszkaniowych. Przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu, spełniającym kryterium dochodowe oraz zamieszkującym lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. W MOPS Kutno dodatki mieszkaniowe nie przysługują osobom zamieszkującym domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, zakłady karne oraz szkoły.

Liczba wyświetleń: 7776Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS