MOPS Przemyśl

MOPS Przemyśl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Kategoria: MOPS

Województwo: podkarpackie

MOPS Przemyśl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

MOPS Przemyśl godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

MOPS Przemyśl kontakt 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu dzieli się na dwa budynku. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Leszczyńskiego, natomiast drugi przy ulicy Dworskiego. MOPS Przemyśl kontakt zdalny może udostępnić interesantom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą numeru telefonu. Warto wiedzieć, że jeśli sprawa jest pilna, należy skorzystać z telefonicznej formy kontaktowej, ponieważ oczekiwania na odpowiedź drogą mailową może trwać znacznie dłużej. 

MOPS Przemyśl Leszczyńskiego

Numery telefonu:

 • Dział Pomocy Środowiskowej: 16 307 14 39
 • Asystenci Rodziny: 16 307 14 39
 • Pracownicy socjalni: 16 307 14 11
 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 16 307 14 14
 • Dział Administracyjno-Organizacyjny: 16 307 14 25
 • Dział Finansowo-Księgowy: 16 307 14 26
 • Dział Świadczeń i Dokumentacji: 16 307 14 39
 • Biuro do spraw Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych: 16 307 14 12
 • Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: 16 307 14 12
 • Radca Prawny: 16 307 14 25

Adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl

MOPS Przemyśl Dworskiego

Numery telefonu:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych: 16 675 02 38
 • Fundusz alimentacyjny: 16 675 02 25
 • Sekcja do spraw świadczeń 500 PLUS oraz dodatku osłonowego:  16 675 02 31
 • Sekcja do spraw świadczeń rodzinnych, dodatek osłonowy: 16 675 02 34
 • Obsługa dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobrane świadczenia: 16 675 02 24
 • PFRON: 16 675 02 46, 16 675 02 37
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych: 16 676 94 08
 • Sekcja do spraw stypendiów i zasiłków szkolnych: 16 676 94 02
 • Sekcja do spraw dodatku mieszkaniowego: 16 676 94 04
 • Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej: 16 676 94 00, 16 676 94 06
 • Asystenci Rodziny: 16 676 94 00

Adres: ul. Aleksandra Dworskiego 98, 37-700 Przemyśl

MOPS Przemyśl adres e-mail: [email protected]

MOPS Przemyśl godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Warto wiedzieć, że MOPS Przemyśl godziny otwarcia ma adekwatne do godzin przyjmowania interesantów. Przemyśl MOPS w weekendy jest zamknięty.

MOPS Przemyśl godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte 
Niedziela: Zamknięte

MOPS Przemyśl zasiłek rodzinny

W instytucji MOPS Przemyśl zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom oraz opiekunowi prawnemu dziecka. Jest on przyznawany także osobie pełnoletniej, która jest w trakcie nauki i nie jest na utrzymaniu rodziców. Przyznawany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia jeśli nie kontynuuje ono swojej edukacji. W sytuacji gdy dziecko nadal się uczy, świadczenie przysługuje do 24 roku życia. Świadczenie nie jest przyznawane w przypadku gdy interesant został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a także gdy posiada własne dziecko. MOPS w Przemyślu oferuje również dodatki do zasiłku, którymi są:

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Liczba wyświetleń: 2841Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS