MOPS Sanok

MOPS Sanok

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: podkarpackie

MOPS Sanok

MOPS Sanok godziny otwarcia, adres, numer telefonu, kontakt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku terminy wypłat, wydawanie żywności, karta

MOPS Sanok terminy wypłat 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku oferuje interesantom różne świadczenia. Dzięki MOPS Sanok można uzyskać świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, a także zasiłki stałe. MOPS Sanok terminy wypłat świadczeń udostępnia na głównej stronie internetowej. Są one wypłacane według wcześniej ustalonego harmonogramu. MOPS Sanok wypłaty dokonuje do 30 dnia każdego miesiąca.

MOPS Sanok kontakt

Osoby, które chcą uzyskać kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sanoku, mogą go otrzymać poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także za pomocą numeru telefonu. Warto wiedzieć, że MOPS Sanok kontakt interesantom umożliwia wyłącznie w godzinach otwarcia. 

MOPS Sanok numery telefonu:

  • Telefon bezpośredni do MOPS Sanok: 13 46 08 030
  • Asystenci Rodziny: 13 46 08 052
  • Zasiłki stałe, okresowe, celowe i inne: 13 46 08 040
  • Domy Pomocy Społecznej: 13 46 08 040
  • Karta Dużej Rodziny: 13 46 08 040
  • Dział Finansowo – Księgowy: 13 46 08 032
  • Dział Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego, i Funduszu Alimentacyjnego: 13 46 08 056, 13 46 08 034, 13 46 08 055
  • Komórka Pomocy Rodzinie i rodzinom Niepełnosprawnym: 13 46 08 041, 13 46 08 061, 13 46 08 041

MOPS Sanok adres e-mail: [email protected]
MOPS Sanok adres: ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok

MOPS Sanok Karta Dużej Rodziny

Oferowana przez MOPS Sanok Karta Dużej Rodziny jest możliwa do uzyskania przez rodziny wielodzietne, czyli takie, które posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny MOPS Sanok jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Aby ją uzyskać, należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku odpowiedni wniosek, a wraz z nim przedstawić dokument potwierdzający tożsamość. Karta Dużej Rodziny umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu różnych zniżek. Oferuje ona także zniżki na ubezpieczenia, co jest dla interesantów bardzo dużym udogodnieniem.

MOPS Sanok wydawanie żywności

Dostępne w jednostce MOPS Sanok wydawanie żywności jest realizowane dzięki specjalnemu programowi mającemu na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc jest udzielana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności, a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Osoby starające się o to świadczenie w Sanok MOPS muszą spełniać kryterium dochodowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sanok sytuację osobistą, rodzinną czy majątkową danej osoby ustala na podstawie dokumentów.

MOPS Sanok godziny otwarcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Warto wiedzieć, że MOPS Sanok godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi petentów. W weekendy MOPS w Sanoku nie świadczy usług zainteresowanym osobom.

MOPS Sanok godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1337Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS