MOPS Mielec

MOPS Mielec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Opublikowano:

Kategoria: MOPS

Województwo: podkarpackie

MOPS Mielec – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

MOPS Mielec godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu dodatek węglowy, becikowe, dodatek osłonowy, wnioski

MOPS Mielec kontakt

Osoby chcące skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu powinny, wiedzieć, że mogą to zrealizować jedynie w czasie godzin otwarcia placówki. MOPS Mielec kontakt zdalny interesantom umożliwia za pomocą numeru telefonu. Istnieje również możliwość, przesłania wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

MOPS Mielec telefon: 177875600 
Adres e-mail: [email protected]

MOPS Mielec adres: ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

MOPS Mielec godziny otwarcia

W jednostce MOPS Mielec godziny otwarcia różnią się od godzin przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych. W przypadku planowania osobistej wizyty petenci mogą wcześniej zarezerwować termin. W soboty, a także niedziele zainteresowane osoby nie mogą korzystać z usług, jakie oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

MOPS Mielec godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 7:15-15:15
 • Środa: 7:15-15:15
 • Czwartek: 7:15-15:15
 • Piątek: 7:15-15:15
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych:

 • Poniedziałek: 8:00-10:45 oraz 14:00-16:00
 • Wtorek: 7:15-10:45 oraz 14:00-15:15
 • Środa: 7:15-10:45 oraz 14:00-15:15
 • Czwartek: 7:15-10:45 oraz 14:00-15:15
 • Piątek: 7:15-10:45
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

MOPS Mielec becikowe

Oferowane przez jednostkę MOPS Mielec becikowe jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka oraz opiekunowi prawnemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 złotych. Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Opóźnienie terminu skutkuje odmową rozpoznania wniosku. Warto wiedzieć, że w MOPS Mielec jednorazowa zapomoga nie przysługuje w przypadku gdy członek rodziny posiada możliwość pobierania za granicą świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Do składanego wniosku obowiązkowo należy dołączyć wymagane dokumenty. 

MOPS Mielec dodatek węglowy

Dostępny do uzyskania w MOPS Mielec dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa, a także piec kaflowy na paliwo stałe. Paliwem, stałym jest brykiet, pelet lub węgiel. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu termin składania wniosków na przyznanie dodatku umieszczony został na głównej stronie internetowej. Można go złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, osobiście w placówce, a także wrzucając wniosek do skrzynek podawczych w siedzibie. 

MOPS Mielec dodatek osłonowy

Wnioski na uzyskanie świadczenia, jakim jest w MOPS Mielec dodatek osłonowy interesanci składać mogą elektronicznie, osobiści oraz umieszczając wniosek w skrzynce podawczej mieszczącej się w placówce. Celem dodatku osłonowego jest częściowe pokrycie kosztów związane ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Może ubiegać się o niego każda osoba. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana z adresu mailowego: [email protected]

Liczba wyświetleń: 869Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS