MOPS Ruda Śląska

MOPS Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Kategoria: MOPS

Województwo: śląskie

MOPS Ruda Śląska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

MOPS Ruda Śląska kontakt, godziny otwarcia, adres, e-mail, numer telefonu. Ruda Śląska MOPS orzeczenie o niepełnosprawności, becikowe, oferty pracy.

MOPS Ruda Śląska

MOPS Ruda Śląska, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej zapewnia udzielenie pomocy społecznej rodzinom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności ciężkiej choroby czy przemocy w rodzinie. Prowadzi także pomoc w zakresie uzależnień. MOPS Ruda Śląska znajduje rodziny zastępcze dla porzuconych dzieci oraz dostarcza im pomoc. Organizuje różne prace społeczne oraz terapie zajęciowe. Oferty Pracy MOPS Ruda Śląska udostępnia na stronie internetowej. Każdy interesant ubiegający się o zatrudnienie w tej instytucji musi posiadać odpowiednie wykształcenie oraz wysokie kwalifikacje, a także umiejętności. Praca w MOPS Ruda Śląska jest bardzo wymagająca oraz wykonywana przez wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

MOPS Ruda Śląska orzeczenie o niepełnosprawności

MOPS Ruda Śląska orzeczenie o niepełnosprawności wydaje osobom, które chorują na upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy oraz głosu, zaawansowane choroby słuchu, zaburzenia neurologiczne choroby układu krążenia i oddechowego, epilepsję, a także hemofilię. Osoby na wózku również uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności. Można wyróżnić niepełnosprawność lekką, umiarkowaną oraz znaczną. Aby uzyskać w MOPS Ruda Śląska orzeczenie o niepełnosprawności, należy przede wszystkim złożyć wniosek o jego przyznanie. Niezbędne jest zaświadczenie o stanie zdrowia, które jest wydawane przez lekarza. Warto pamiętać, że je ono ważne przez 30 dni od dnia wystawienia. Interesant musi posiadać również kopie wszystkich dokumentów świadczących o stanie zdrowia między innymi dokumentacja medyczna, a także opinie specjalistów. Wszystkie wzory zaświadczenia oraz wniosku są dostępne na stronie internetowej, każda osoba posiadająca dostęp do internetu może z nich skorzystać. 

MOPS Ruda Śląska zasiłek rodzinny

MOPS Ruda Śląska zasiłek rodzinny przeznacza dla osób potrzebujących jeśli dochód rodzinny na osobę nie przekracza 674 zł. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się. MOPS Ruda Śląska nie przyznaje zasiłku rodzinnego między innymi w sytuacji gdy osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim, ojciec dziecka jest nieznany, osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Aby uzyskać zasiłek rodzinny, należy do instytucji MOPS Ruda Śląska złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej. MOPS Ruda Śląska terminy wypłat udostępnia na stronie internetowej. 

MOPS Ruda Śląska becikowe

MOPS Ruda Śląska becikowe, czyli jednorazowa zapomoga po urodzeniu się dziecka przysługuje ojcu, matce lub opiekunowi prawnemu. Wysokość becikowego wynosi 1000 zł. Aby go dostać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Do złożenia wniosku jest wymagany PESEL dziecka a w przypadku jego braku seria dokumentów, która potwierdza jego tożsamość. 

MOPS Ruda Śląska godziny otwarcia

W instytucji MOPS Ruda Śląska godziny otwarcia są adekwatne do godzin urzędowania. MOPS Ruda Śląska pracownicy socjalni obsługują interesantów w poniedziałki w godzinach 7:30-17:00. W pozostałe dni godziny urzędowania są od 7:30 do 15:30.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Ruda Śląska MOPS kontakt

Ruda Śląska MOPS kontakt zdalny umożliwia za pomocą numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szybszym sposobem uzyskania informacji będzie skorzystanie z kontaktu telefonicznego.

MOPS Ruda Śląska numer telefonu: 32 344 03 00

Adres e-mail: [email protected]

MOPS Ruda Śląska adres: ul. Markowej 20, 41-709 Ruda Śląska

Liczba wyświetleń: 5380Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS