Urząd Gminy Luborzyca – Gmina Luborzyca

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Luborzyca – Gmina Luborzyca

Wydziały Urzędu Gminy Luborzyca. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Luborzyca. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Luborzyca oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Luborzyca kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Luborzyca można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Luborzycy. Telefoniczny kontakt z Gminą Luborzyca pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Luborzyca kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Luborzycy

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Luborzyca są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Luborzyca godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Luborzycy.

Kontakt Urząd Gminy Luborzyca

Adres: Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Telefon: 12 387 14 10 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Luborzyca:

 • poniedziałek 09:00-18:00
 • wtorek 7:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 07:00-15:00
 • piątek 7:00-14:00

Gmina Luborzyca

Urząd Gminy Luborzycy to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Luborzycy ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Luborzycy wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Luborzycy realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Luborzyca, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Luborzyca. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Luborzyca podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Luborzycy mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Luborzyca podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Luborzycy.

Urząd Gminy Luborzyca dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Luborzyca, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Luborzycy dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Luborzyca

Liczba wyświetleń: 201Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS