Urząd Gminy Skała – Gmina Skała

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Skała – Gmina Skała

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Skała dla mieszkańców Gminy Skała. Wydziały Urzędu Gminy Skały – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy w Skale kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Skale należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Skała kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Skały, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Skale, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Skała.

Urząd Gminy Skała godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Skała są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Skale nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Skała są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Skała nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Skała

Adres: Rynek 29, 32-043 Skała

Telefon: 12/ 389 10 98, 12/ 389 10 06

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Skała:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek - dzień wewnętrzny
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Skała

Urząd Gminy Skała jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Skale. Urząd Gminy Skała jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Skały znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Skała, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Skale pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Skała jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Skała powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Skały natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Skale.

Urząd Gminy Skała podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Skała podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Skała taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Skała nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Skała

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Skale odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Skała wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Skale o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Skała. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Skała obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Skała

Liczba wyświetleń: 342Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS