ZUS Przemyśl

ZUS Przemyśl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu

Kategoria: ZUS

Województwo: podkarpackie

ZUS Przemyśl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu

ZUS Przemyśl godziny otwarcia, adres, numer telefonu, kontakt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu świadczenia, emerytury, zasiłki, renty, 500+.

ZUS Przemyśl godziny otwarcia

Jednostka organizacyjna, jaką jest ZUS Przemyśl, obsługuje swoich interesantów od poniedziałku do piątku. W weekendy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu jest zamknięty. Należy pamiętać, że ZUS Przemyśl godziny otwarcia ma takie same jak godziny przyjmowania zainteresowanych osób. Z usług, jakie oferuje Przemyśl ZUS, mogą korzystać petenci, którzy zamieszkują gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica.

ZUS Przemyśl godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

ZUS Przemyśl emerytury

Dostępne w instytucji ZUS Przemyśl emerytury przysługują osobom, które mają ukończony odpowiedni wiek. Koniecznością na przyznanie świadczenia emerytalnego jest również wymagany staż pracy. Zainteresowane osoby, mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu emerytury wypłaca w terminie do 30 dni, które są liczone od daty przyznania świadczenia. 

ZUS Przemyśl Program 500+

W instytucji ZUS Przemyśl Program 500+ oferuje pomoc polskim rodzinom na wychowywanie dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu świadczenie wypłaca raz w miesiącu w wysokości 500 zł. Przysługuje ono na każde dziecko. Wniosek interesanci mogą składać podczas osobistej wizyty w ZUS Przemyśl, a także w formie online na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 

ZUS Przemyśl świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu świadczenia przeznacza dla osób potrzebujących oraz tych, którym zostały one przyznane. Państwowa jednostka organizacyjna, jaką jest ZUS Przemyśl świadczenia oferuje takie jak:

 • Renty
 • Emerytury
 • Emerytury i renty dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
 • Świadczenia przedemerytalne
 • Świadczenia wypadkowe
 • Dodatek dla sierot zupełnych
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 • Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłek pogrzebowy
 • Zasiłki dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
ZUS Przemyśl kontakt

ZUS Przemyśl kontakt z petentem udziela wyłącznie za pomocą numeru telefonu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego może udzielić informacji dotyczących między innymi świadczeń, rent, emerytur, a także zasiłków chorobowych. Z instytucją Przemyśl ZUS można kontaktować się wyłącznie w godzinach otwarcia. 

ZUS Przemyśl numer telefonu: 22 560 16 00
ZUS Przemyśl adres: ul. Brodzińskiego 6, 37-700 Przemyśl 

Liczba wyświetleń: 801Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS