ZUS Mielec

ZUS Mielec – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Mielcu

Kategoria: ZUS

Województwo: podkarpackie

ZUS Mielec – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Mielcu

ZUS Mielec godziny otwarcia oraz pracy, numer telefonu, infolinia, kontakt, adres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w mielcu program 500+, świadczenia, praca.

ZUS w Mielcu

ZUS Mielec czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Mielcu jest jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Do głównych zadań wykonywanych przez ZUS w Mielcu należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych dysponowanie środkami finansowymi funduszów społecznych opracowywanie analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, a także kontrola orzecznictwa o tymczasowej nie zdolności do wykonywania pracy. Przychody ZUS Mielec pochodzą głównie z Odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oprocentowania środków zakładu na rachunkach bankowych oraz odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych. Z przychodów, które uzyskał Mielec ZUS, finansowane są między innymi wydatki na zakup towarów i usług, wydatki na inwestycję, wydatki na działalność szkoleniową oraz wydatki na prowadzenie punktu kontaktowego. Z usług, jakie oferuje instytucja ZUS Mielec, mogą bez problemu korzystać osoby, które zamieszkują gminę Borowa, Cmolas, Czermin, Dzikowiec, Gawłuszowice, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Mielec, Niwiska, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Raniżów, Tuszów Narodowy oraz Wadowice Górne. 

Praca ZUS Mielec 

Praca ZUS Mielec polega w głównej mierze na realizowaniu zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Mielec ZUS jest obsługiwany wyłącznie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Każda zatrudniona w tej jednostce organizacyjnej osoba posiada odpowiednie wykształcenie oraz duże doświadczenie i zakres umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy w tej dziedzinie. Interesant, który ubiega się o pracę w ZUS Mielec, powinien posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera. Ważna jest także wiedza w zakresie ustaw z konkretnego obszaru.

ZUS Mielec świadczenia

Instytucja ZUS Mielec świadczenia dla interesantów wykonuje następujące:

  • Renty
  • Emerytury
  • Świadczenia wypadkowe
  • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych
  • Zasiłki
  • Zasiłki dla osób pracujących
ZUS Mielec Program 500+

W jednostce organizacyjnej ZUS Mielec Program 500+ jest jedną z oferowanych form pomocy dla polskich rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie jest przyznawane na drugie oraz każde kolejne dziecko. Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w formie online. Istnieje możliwość wykonania tego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Cały proces złożenia wniosku zdalnie nie jest trudny. Wystarczy stworzyć profil oraz po zalogowaniu i wypełnieniu wniosku przesłać go do instytucji Mielec ZUS

ZUS Mielec kontakt

ZUS Mielec kontakt z interesantami prowadzi telefonicznie. Jest to najszybszy sposób w celu zdobycia niezbędnych informacji, jakie w danej chwili potrzebuje interesant. Warto pamiętać, ze ZUS Mielec kontakt umożliwia wyłącznie w godzinach otwarcia instytucji. 

ZUS Mielec telefon: 22 560 16 00

Telefoniczna ZUS Mielec infolinia udostępnia interesantom wszystkie niezbędne informacje dotyczące między innymi emerytur, zasiłków, programu 500+ oraz wiele innych. Infolinia działa w poniedziałki od 8:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni od 8:00 do 15:00.

ZUS Mielec adres: ul. Sikorskiego 4, 39-300 Mielec

ZUS Mielec godziny otwarcia

Jednostka organizacyjną, którą jest ZUS Mielec godziny otwarcia posiada adekwatne do godzin obsługi interesantów. W poniedziałki czas pracy instytucji Mielec ZUS został wydłużony do godziny 17:00.

ZUS Mielec godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Liczba wyświetleń: 1856Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS