ZUS Świdnica

ZUS Świdnica - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdnicy

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: dolnośląskie

ZUS Świdnica - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdnicy

ZUS Świdnica zasiłki chorobowe, druki, informacja. Kontakt, telefon, adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdnicy. Infolinia, godziny otwarcia.

ZUS Świdnica

W instytucji, jaką jest ZUS Świdnica informacja dotycząca przydzielonych mu zadań, jest zawarta na stronie internetowej placówki. Osoby zainteresowane usługami pełnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy powinny zapoznać się z zasadami obowiązującymi jednostkę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy jest Biurem Terenowy ZUS. Do zasięgu terytorialnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdnicy należą: 

  • Miasta: Świdnica, Świebodzice
  • Gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

ZUS Świdnica kontakt

ZUS Świdnica godziny pracy dopasował do zapotrzebowania interesantów na dostępność usług placówki. Urząd przyjmuje petentów od poniedziałku do piątku w ściśle określonych godzinach, zaś w soboty i niedziele instytucja jest zamknięta. Siedziba ZUS w Świdnicy znajduje się na ul. Saperów 29. W jednostce, jaką ZUS Świdnica kontakt możliwy jest dzięki numerom telefonu. W każdy dzień powszedni tygodnia stanowiska obsługi telefonicznej są dostępne do dyspozycji interesantów. ZUS Świdnica ul Saperów 29 informuje, że w placówce można również kontaktować się z infolinią urzędu- ZUS Infolinia Świdnica. Dzwoniąc na podany numer infolinii, petenci mogą uzyskać wszystkich informacji na temat działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, usług przez niego pełnionych i innych pytań z przydzielonego mu zakresu działania. Dane kontaktowe- kontakt ZUS Świdnica są dostępne w witrynie internetowej urzędu. 

ZUS Świdnica adres: ul. Saperów 29, 58-100 Świdnica

ZUS Świdnica telefon: 801 400 987
ZUS Świdnica infolinia: 22 560 16 00

ZUS Świdnica godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00-17:00
Wtorek08:00-15:00
Środa08:00-15:00
Czwartek08:00-15:00
Piątek08:00-15:00

ZUS Świdnica zasiłki chorobowe

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie pracującej, pełniącej służbę zastępczą, członkowi rolniczej spółki spółdzielni produkcyjnej, która podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. ZUS Świdnica zasiłki chorobowe przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym nadaje osobom wykonującym prace nakładcza, pracującą na podstawie umowy agencyjnej, umowy o zlecenie czy umowy o świadczenie usług, czy osobom duchownym. Prawo do zasiłku nabywa się po uściślonym przez ZUS Inspektorat w Świdnicy okresie ubezpieczenia chorobowego. Taki czas nazywany jest okresem wyczekiwania. 30-dniowy okres wyczekiwania ma miejsce w przypadku nieprzerwanego występowania obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego okres jest wydłużony do 90 dni. Świadczenie można pobierać przez 182 dni, chyba że świadczeniobiorca niezdolność do pracy posiadł przez ciąże lub gruźlicę. W takim wypadku zasiłek chorobowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy przyznaje na 270 dni. Jeśli niezdolność do pracy powstała po zakończeniu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek przysługuje na 91 dni. Wysokość świadczenia to 80% wymiaru za okres pobytu w szpitalu lub 100% wymiaru, gdy niezdolność do pracy powstała podczas podróży do pracy czy podczas ciąży. ZUS Świdnica druki potrzebne do uzyskania zasiłku chorobowego udostępnił klientom w siedzibie ZUS Świdnica lub w jego witrynie internetowej. 

Liczba wyświetleń: 1742Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS