ZUS Ostrów Wielkopolski

ZUS Ostrów Wielkopolski – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: wielkopolskie

ZUS Ostrów Wielkopolski – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

ZUS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia, kontakt, numer, telefonu, adres. ZUS w Ostrowie Wielkopolskim wydział rent i emerytur, program 500+, oferty pracy.

ZUS Ostrów Wlkp kontakt

Instytucja, którą jest ZUS Ostrów Wlkp kontakt z interesantem umożliwia wyłącznie za pomocą numeru telefonu. Jest to najszybszy sposób uzyskania kontaktu w celu uzyskania niezbędnych informacji przez interesanta. ZUS Ostrów Wielkopolski udostępnia informacje telefonicznie dotyczące rent, emerytur, zasiłków chorobowych, a także wyjazdów do sanatorium oraz innych ośrodków rehabilitacji zdrowotnej. Warto pamiętać, że kontakt z ZUS Ostrów Wlkp jest możliwy wyłącznie w godzinach jego otwarcia. 

ZUS Ostrów Wielkopolski numer telefonu: 62 735 71 00
ZUS Ostrów Wielkopolski adres: ul. Wysocka 1b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

ZUS Ostrów Wielkopolski

ZUS Ostrów Wielkopolski jest państwową jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Do podstawowych zadań, jakie realizuje ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, należy między innymi prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego, a także dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego. Praca wykonywana w instytucji ZUS Ostrów Wielkopolski jest wymagająca i wymaga dużego doświadczenia oraz odpowiednich kwalifikacji. Każda zatrudniona w ZUS Ostrów Wlkp osób posiada szeroki zakres wiedzy w zakresie ustaw. W przypadku prowadzenia rekrutacji na stanowisko do konkretnego wydziału, oferty pracy ZUS Ostrów Wlkp udostępnia na stronie internetowej. Dyrektor ZUS Ostrów Wielkopolski pełni najważniejszą funkcję w tej instytucji. 

ZUS Ostrów Wlkp wydziały

W instytucji ZUS Ostrów Wlkp wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające szeroki zakres wiedzy na dany temat. Są one podzielone ze względu na różne rodzaje spraw. ZUS Ostrów Wielkopolski wydział rent i emerytur zajmuje się wypłacaniem renty, emerytury, a także innych świadczeń długookresowych, do których jest zobowiązany. Emeryturę mogą pobierać osoby, które uzyskały określony wiek oraz odpowiedni staż pracy. Należy jednak najpierw złożyć odpowiedni wniosek do Oddziału ZUS Ostrów Wielkopolski o przyznanie emerytury.

ZUS Ostrów Wlkp zasiłki chorobowe

Instytucja ZUS Ostrów Wlkp zasiłki chorobowe wypłaca jedynie osobom do tego upoważnionym. Wypłacanie zasiłku chorobowego nie może trwać dłużej niż 182 dni w ciągu roku. Wyjątkiem gdzie zasiłek chorobowy trwa 270 dni jest ciąża, lub inna ciężka choroba między innymi gruźlica. 

ZUS Ostrów Wielkopolski świadczenia

Państwowa jednostka organizacyjna, jaką jest ZUS Ostrów Wielkopolski świadczenia przyznaje jedynie osobom, które powinny je otrzymać. Dostępne świadczenia w ZUS Ostrów Wlkp są następujące:

  • Renty
  • Emerytury
  • Świadczenia wypadkowe
  • Emerytury i renty dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
  • Świadczenia przedemerytalne
  • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych ( pielęgnacyjny, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie, kompensacyjny, weterana poszkodowanego)
  • Zasiłki ( opiekuńczy, chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, pogrzebowy)
  • Zasiłki dla osób pracujących oraz zamieszkałych za granicą
ZUS Ostrów Wielkopolski Program 500+

W jednostce organizacyjnej ZUS Ostrów Wielkopolski Program 500+ jest wsparciem dla polskich rodzin. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc w wysokości 500 zł. Jest przeznaczane na każde dziecko. Wniosek dotyczący świadczenia 500+ można samodzielnie złożyć na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

ZUS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia 

Instytucja ZUS Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia posiada adekwatne do godzin obsługi interesantów. Z usług, jakie oferuje ZUS Ostrów Wlkp mogą korzystać osoby, które zamieszkują gminy Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sośnie oraz Sieroszewice. W poniedziałki godziny otwarcia zostały wydłużone do 17:00 ze względu na potrzeby interesantów. W weekendy instytucja jest nieczynna.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

Liczba wyświetleń: 2305Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS