Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski

Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp.

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp.

Godziny otwarcia US w Ostrowie Wielkopolskim. Telefony w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp, kontakt, adres. Zaświadczenie o dochodach w US Ostrów Wlkp.

Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski kontakt

Najprostszym sposobem skontaktowania się z obsługą podatkową Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. jest kontakt telefoniczny. Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. posiada centralę telefoniczną, a także każde ze stanowisk, do których mogą zgłaszać się osoby, obsługuje rozmowy telefoniczne. US w Ostrowie Wlkp. obsługuje również kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszyscy podatnicy, którzy dokonują wpłat podatku w Urzędzie Skarbowym, mogą przesyłać dodatkowe pytania na adres mailowy instytucji. Warto pamiętać, że Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej prowadzi tylko z tymi osobami, które prawidłowo zredagują wiadomość. Zapytanie wysyłane mailowo musi zawierać dane kontaktowe nadawcy – imię, nazwisko, adres – oraz ogólny temat zapytania.

Adres: ul. Chłapowskiego 45, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 59 55 100
E-mail: [email protected]

Siedziba instytucji znajduje się oczywiście w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ul. Chłapowskiego 45. To właśnie w oddziale KAS w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszkańcy mogą opłacić zobowiązania, a także uzyskać informacje dotyczące prawa podatkowego. Warto wiedzieć, że w instytucji jaką jest Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski kontakt zarówno telefoniczny jak i mailowy możliwy jest jedynie w godzinach otwarcia.

Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. zaświadczenie o dochodach

Wszystkie druki do pobrania Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski, udostępnia petentom. Oczywiście Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. zaświadczenie o dochodach może wydać po skierowani do instytucji odpowiedniego wniosku. Dokument dostępny jest do pobrania online, ale można go uzyskać również stacjonarnie w siedzibie US. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o dochodach można przesłać online, lub osobiście przekazać go pracownikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. umów wizytę

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim wymaga od petentów rezerwacji terminów wizyt. Tak obowiązek został wprowadzony, obecnie osoby które nie dokonały rezerwacji terminu w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp. mogą jedynie pozostawić dokumenty bez potwierdzenia odbioru. Urząd Skarbowy Ostrów Wlkp. umów wizytę – ta możliwość dostępna jest online poprzez portal rządowy. Mimo to dla osób które nie potrafią umówić wizyty online, umożliwiono również dokonanie rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim telefonicznie pod numerem 62 59 55 122.

Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski telefon

Poza wyżej wymienionym numerem centrali telefonicznej Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. należy wiedzieć, że w oddziale funkcjonuje wiele telefonów kontaktowych. Chcąc skontaktować się z US w konkretnej sprawie, warto wybrać dedykowany numer kontaktowy. Należy poinformować, że Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski numer telefonu obsługuje jedynie w godzinach otwarcia. Tyczy się to zarówno numeru centrali jak i wyspecjalizowanych numerów stanowisk. 

 • PIT: 62 59 55 132, 62 59 55 314
 • VAT: 62 59 55 131, 62 59 55 216
 • CIT: 62 59 55 122, 62 59 55 313
 • Podatek akcyzowy: 62 59 55 131
 • Spadki/darowizny: 62 59 55 128, 62 59 55 302, 62 59 55 307
 • Rejestracja podatników: 62 59 55 208, 62 59 55 206
 • Egzekucja administracyjna: 62 59 55 401, 62 59 55 402
 • Rachunkowość podatkowa: 62 59 55 153, 62 59 55 154
 • Komórka wierzycielska: 62 59 55 109, 62 59 55 112
 • Zaświadczenia: 62 59 55 132, 62 59 55 135.

Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim jest obecnie czynny od poniedziałku do piątku. Urząd Skarbowy Ostrów Wielkopolski godziny otwarcia dostosował do potrzeb klientów, którzy nie mogą stawić się osobiście w tradycyjnych godzinach. W poniedziałki godziny otwarcia Urzędu są inne niż w pozostałe dni robocze. Należy pamiętać, że godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. mogą się różnić, szczególnie w okresie przedświątecznym. W razie wątpliwości co do godzin otwarcia Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim warto skontaktować się z centralą.

 • poniedziałek: 8:00-18:00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

Liczba wyświetleń: 1902Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS