Urząd Stanu Cywilnego Bytom

Urząd Stanu Cywilnego Bytom

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: śląskie

Urząd Stanu Cywilnego Bytom

Urząd Stanu Cywilnego Bytom odpis aktu urodzenia, numer konta, adres. Godziny otwarcia placówki. Akt zgonu i akt małżeństwa w USC w Bytomiu.

Urząd Stanu Cywilnego Bytom

Według ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego Bytom (USC Bytom) wchodzi w skład Urzędu Gminy. Zajmuje się sprawami dotyczącymi ogólnego stanu cywilnego petenta. Do jego głównych obowiązków należy:

 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja małżeństw
 • rejestracja zgonów
 • wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa
 • wydawanie odpisów z księgi stanu cywilnego
 • dokonywanie zmian w księdze stanu cywilnego (w przypadku istnienia orzeczeń sądowych, zgłoszeń z innych urzędów stanu cywilnego, decyzji administracyjnej itd.)
 • przyjmowanie oświadczeń o:
  • wstąpieniu w związek małżeński
  • uznanie dziecka
  • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki i inne
 • współpraca z Wydziałami Spraw Obywatelskich 

Urząd Stanu Cywilnego Bytom kontakt

Placówka, jaką jest Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu, znajduje się na ul. Stanisława Olejniczaka 22 w Bytomiu. Jednostka obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w określonych godzinach pracy urzędu. Urząd Stanu Cywilnego Bytom kontakt realizuje według zapotrzebowania klientów. Instytucja, dbając o wygodę petentów, prowadzi połączenia telefoniczne, oraz korespondencję mailową. Urząd informuje, że w środy i piątki Referat małżeństw w zakresie przyjmowania stron do składania zapewnień jest nieczynny. 

Urząd Stanu Cywilnego Bytom adres: ul. Stanisława Olejniczaka 22, 41-902 Bytom 
Urząd Stanu Cywilnego Bytom telefon:  32 282 75 23
E-mail: [email protected] 
Urząd Stanu Cywilnego Bytom godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-17:30
Wtorek07:30-15:00
Środa07:30-13:00
Czwartek07:30-15:00
Piątek07:30-13:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte

Urząd Stanu Cywilnego Bytom odpis aktu urodzenia

Odpis aktu urodzenia jest dokumentem, który potwierdza, że dziecko zostało zarejestrowane w USC Bytom. Urząd Stanu Cywilnego Bytom odpis aktu urodzenia wydaje osobiście w jego siedzibie, pocztą tradycyjną i przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Odpis aktu urodzenia można uzyskać bezpłatnie od razu po rejestracji dziecka w urzędzie. W przypadku chęci posiadania większej ilości kopii należy złożyć wniosek o sporządzenie odpisu i uiszczenie dodatkowej opłaty skarbowej.  Urząd Stanu Cywilnego Bytom numer konta potrzebny do wpłacenia opłaty skarbowej za odpis aktu urodzenia udostępnił na stronie urzędu. Odpisy aktu urodzenia są ważne bezterminowo.

Urząd Stanu Cywilnego Bytom akt zgonu

Zgon należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w przeciągu 3 dni od wydania karty zgonu. W przypadku śmierci przez choroby zakaźne zgłoszenia dokonuje się w przeciągu 24 godzin od zgonu. Urząd Stanu Cywilnego Bytom akt zgonu wydaje po złożeniu odpowiednich dokumentów. 

Jakie są wymagane dokumenty?

 • karta zgonu zmarłego
 • dowód osobisty lub paszport osoby zmarłej
 • zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o przestępstwie, które było przyczyną śmierci

Sporządzenie aktu zgonu oraz pierwszego odpisu skróconego aktu zgonu jest procesem bezpłatnym. Kolejny odpis skrócony i odpis zupełny aktu zgonu jest wydawany po wniesieniu opłaty skarbowej.

Urząd Stanu Cywilnego Bytom akt małżeństwa

Akt małżeństwa jest sporządzany przez urzędnika Urzędu Stanu cywilnego w Bytomiu. Jest dokumentem potwierdzającym zawarcie małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego Bytom akt małżeństwa przyznaje od razu zawarciu małżeństwa.

Co jest w akcie małżeństwa?

 • dane osobowe osób zawierających małżeństwo
 • data i miejsce sporządzenia aktu i zawarcia małżeństwa
 • dane osobowe rodziców małżeństwa i świadków
 • zaświadczenie potwierdzające, że małżeństwo złożyło oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński

Kopia odpisu jest wydawana przez urząd po złożeniu specjalnego wniosku i wpłaceniu opłaty skarbowej.

Liczba wyświetleń: 7204Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS