Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna – USC Pszczyny

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Województwo: śląskie

Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna – USC Pszczyny

Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna terminy ślubów. USC Pszczyna kontakt, telefon, adres siedziby. Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie akt urodzenia, zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie kontakt

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie udostępnia petentom kilka sposobów kontaktu. Oczywiście można udać się osobiście do USC Pszczyny, jednak w większości przypadków wymaga to wcześniejszej rejestracji, szczególnie w przypadku rejestracji małżeństwa. Możliwe jest także skorzystanie z połączenia telefonicznego, podczas którego pracownik urzędu udzieli pomocy lub odpowiedzi na pytania. Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna kontakt alternatywnie prowadzi przez e-maila lub list tradycyjny. W każdym przypadku ważne jest podanie imienia i nazwiska, a także numeru telefonu lub adresu e-mail, aby pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczynie mogli skontaktować się w razie potrzeby.

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie godziny otwarcia

Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczynie są ustalane przez kierownika instytucji. Można mieć pewność, że w placówce jaką jest Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna godziny otwarcia zostały ustalone tak aby jak najwięcej interesantów mogło załatwić potrzebne sprawy. Harmonogram pracy zamieszczono powyżej, warto skontaktować się z USC w Pszczynie w sprawie godzin otwarcia jeżeli występują wątpliwości.

Kontakt Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna

Adres: Rynek 2, 43-200 Pszczyna

Telefon: 32 449 39 38,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna:

  • poniedziałek 7:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-14:00

Pszczyna Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie pełni istotną rolę w rejestracji i dokumentowaniu ważnych wydarzeń życiowych, takich jak narodziny, małżeństwa, rozwody i zgony. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczynie opiera się na przepisach prawa, które regulują proces tworzenia i przechowywania oficjalnych dokumentów związanych z tymi wydarzeniami. W ramach swoich zadań USC Pszczyna rejestruje urodzenia, przypisuje wybrane przez rodziców imiona oraz wydaje akta urodzenia. Dodatkowo, USC Pszczyna rejestruje małżeństwa, zawiera związki małżeńskie, rejestruje rozwody i zgony. Pracownicy Urzędu dbają również o aktualizację i archiwizację dokumentów oraz służą informacją na temat stanu cywilnego osób fizycznych.

Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczyna wystawia akt zgonu, który jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym śmierć danej osoby. Aby uzyskać akt zgonu, należy złożyć odpowiedni wniosek w USC Pszczyny i przedstawić dokumenty potwierdzające zgon, takie jak orzeczenie lekarskie o zgonie, dowód osobisty zmarłego oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające tożsamość osoby składającej wniosek. Po wypełnieniu wniosku i zapłaceniu opłaty, Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna akt zgonu wydaje osobie zgłaszającej.

Ile czeka się na wydanie aktu zgonu w Pszczynie? Czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu w [mieście] może się różnić w zależności od obciążenia pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz od formy składania wniosku. Najczęściej USC Pszczyna akt zgonu wydaje od razu po złożeniu wniosku. Należy jednak wiedzieć o tym, że w niektórych sytuacjach, na przykład gdy wymagana jest autopsja lub przeprowadzenie śledztwa, czas oczekiwania na wydanie aktu zgonu może się wydłużyć.

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszczynie

Urząd Stanu Cywilnego w Pszczynie umożliwia zawarcie małżeństwa cywilnego. Aby wziąć ślub cywilny Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszczynie, należy złożyć wniosek i dostarczyć niezbędne dokumenty. Ceremonia odbywa się w uroczystej sali prowadzonej przez kierownika USC Pszczyny.

Co trzeba załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszczynie przed ślubem? Przed zawarciem małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pszczynie, należy załatwić kilka formalności i dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek o przeprowadzenie ceremonii ślubnej, który należy złożyć osobiście oraz wskazać w nim termin, miejsce, a także godzinę ślubu,
  • dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku osób, które zawarły już wcześniej związek małżeński

Przed rezerwacją terminu ślubu należy także wpłacić opłatę za przeprowadzenie ceremonii oraz za wydanie aktu małżeństwa. Ważny jest także wybór co najmniej jednego świadka, który musi być obecny podczas ceremonii oraz podpisze akt małżeństwa.

Mapa Urząd Stanu Cywilnego Pszczyna

Liczba wyświetleń: 595Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS