ZUS Limanowa

ZUS Limanowa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Limanowej

Opublikowano:

Kategoria: ZUS

Województwo: małopolskie

ZUS Limanowa – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Limanowej

ZUS Limanowa godziny otwarcia, adres, numer telefonu, kontakt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej emerytury, zasiłki chorobowe, oferty pracy.

ZUS Limanowa kontakt

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej kontaktu w przypadku pilnego uzyskania informacji umożliwia za pomocą numeru telefonu. Należy pamiętać, że instytucja, jaką jest ZUS Limanowa kontakt z interesantem umożliwia tylko podczas godzin otwarcia. Podczas kontaktu telefonicznego można uzyskać informacje odnośnie rent, emerytur, o pobycie w ośrodkach rehabilitacji zdrowotnej, a także zasiłków. 

ZUS Limanowa numer telefonu: 22 560 16 00
ZUS Limanowa adres: ul. Marka 21, 34-600 Limanowa

ZUS Limanowa godziny otwarcia

Państwowa jednostka organizacyjna, którą jest ZUS Limanowa przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. ZUS Limanowa godziny otwarcia w poniedziałki ma dłuższe niż w pozostałe dni. Z usług, jakie oferuje Limanowa ZUS, mogą korzystać osoby, które zamieszkują gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice oraz Tymbark.

ZUS Limanowa godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

ZUS Limanowa świadczenia

Dostępne w instytucji ZUS Limanowa świadczenia są wypłacane osobom, które są do nich upoważnione oraz ich potrzebują. Świadczenia ZUS Limanowa wypłaca do 30 dni od daty ich przyznania. Są one następujące:

 • Świadczenia wypadkowe
 • Świadczenia przedemerytalne
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek dla sierot zupełnych
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót
 • Renty
 • Emerytury
ZUS Limanowa emerytury

Możliwe do uzyskania w ZUS Limanowa emerytury są wypłacane do 30 dni roboczych od dnia przyznania świadczenia. W instytucji, którą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej, emeryturę mogą pobierać osoby, które mają na swoim koncie wymagany staż pracy. Koniecznością jest również ukończenia odpowiedniego wieku. Wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego interesanci mogą składać w formie online, a także podczas osobistej wizyty w ZUS Limanowa.

ZUS Limanowa zasiłki chorobowe

ZUS Limanowa zasiłki chorobowe wypłaca osobom, które są ubezpieczone oraz posiadają czasową niezdolność do wykonywania pracy. Prawo do zasiłku można otrzymać wtedy gdy niezdolność do pracy trwa ponad 33 dni. W przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia okres ten trwa powyżej 14 dni. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS Limanowa trwa 182 dni. Jeśli sprawa dotyczy ciężkiej choroby lub ciąży może on zostać wydłużony do 270 dni.

ZUS Limanowa praca

W instytucji, jaką jest ZUS Limanowa praca jest bardzo wymagająca oraz konieczne jest odpowiednie wykształcenie, a także zakres niezbędnych umiejętności. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej praca głównie polega na opracowywaniu aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, prowadzeniu indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek oraz na realizacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W przypadku prowadzenia rekrutacji dotyczącej zatrudnienia ZUS Limanowa oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej. 

ZUS Limanowa program 500+

ZUS Limanowa Program 500+ jest świadczeniem wypłacanym raz w miesiącu w wysokości 500 zł. Przysługuje ono na każde dziecko. Program 500+ w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Limanowej jest pomocą dla polskich rodzin w wychowywaniu dzieci. Wniosek o jego przyznanie można złożyć zdalnie na Platformie Usług elektronicznych ZUS. 

Liczba wyświetleń: 1235Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS