ZUS Tarnów

ZUS Tarnów - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Tarnowie

Kategoria: ZUS

Województwo: małopolskie

ZUS Tarnów - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Tarnowie

ZUS Tarnów godziny otwarcia, adres. Dyrektor ZUS Tarnów. Emerytury i renty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. Emerytura zagraniczna.

ZUS Tarnów

ZUS Tarnów (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) znajduje się na ul. Kościuszki 32 w Tarnowie. Jest państwową jednostką organizacyjną, która jest uważana za osobowość prawną. Jej celem jest zajmowanie się ubezpieczeniami społecznymi, wypłacanie rent, emerytur, zasiłków i innych świadczeń. Wykonuje działanie ustalone na podstawie ustawy funkcji administracji państwowej pod reprezentacją Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powołuje kierownika instytucji, jakim jest dyrektor ZUS Tarnów. ZUS w Tarnowie podlega pod Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oprócz powyżej wymienionych funkcji instytucja oferuje pracę na stanowiskach wydziału ZUS-u: ZUS Tarnów praca. Wszystkie oferty pracy są zamieszczane na główny portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. 

Zasięg terytorialny

 • Miasto: Tarnów
 • Gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Gromnik, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szczucin, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno
  ZUS Tarnów posiada Inspektorat w Bochni na ul. Kazimierza Wielkiego 48.

ZUS Tarnów kontakt 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Tarnów kontakt organizuje według standardowych wymogów. Numer telefonu (ZUS Tarnów nr tel) w Tarnów ZUS można zastosować do umówienia wizyty w instytucji. Podczas rozmowy z konsultantem należy podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, PESEL lub serię dokumentu. Po pozytywnej identyfikacji osobowej petent powinien przedstawić istotę sprawy, w imię której dzwoni do urzędu. Oprócz telefonicznej linii kontaktu z placówką możliwe jest korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). W takim przypadku należy zarejestrować się na dany portal, tworząc indywidualne konto interesanta. ZUS oddział w Tarnowie posiada inspektorat, który zlokalizowany jest w Bochni na ul. Kazimierza Wielkiego 48.

ZUS Tarnów adres:  Kościuszki 32, 33-100 Tarnów
Inspektorat adres: ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia

ZUS Tarnów telefon: 14 632 77 25
ZUS infolinia Tarnów: 22 560 16 00 (Centrum Obsługi Telefonicznej COT)

ZUS Tarnów godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-17:00
 • Wtorek: 08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-15:00

W soboty i niedziele Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie jest zamknięty.

ZUS Tarnów renty i emerytury

Według najnowszych ustaleń wiadomo, że wysokość emerytury nie może być niższa od wysokości renty przyznanej przez powód, którym jest niezdolność do pracy. Nie może być też niższa od kwoty najmniejszej emerytury w przypadku posiadania stażu ubezpieczeniowego (u kobiety 20 lat, a u mężczyzny 25 lat). Miejsce, w którym są przyznawane świadczenia rentowe i emerytalne, ZUS Tarnów Wydział Rent i Emerytur telefon kontaktowy podał na stronie internetowej placówki.

Renta

Rentę może uzyskać osoba, która została uznana za osobę niezdolną do pracy w kwestii zarobkowej (częściowo lub całkowicie). Niezdolność ta musi wynikać ze stanu zdrowia petenta. Całkowita utrata zdolności do pracy definiuje osobę, która nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy.  Oddział ZUS Tarnów podczas składania wniosku o przyznanie świadczenia rentowego wymaga posiadania wszystkich potrzebnych dokumentów, poprawienie wypełnionego wniosku oraz dokumentu tożsamości. Placówka wyznaczy petentowi termin wizyty u lekarza będącego orzecznikiem ZUS-u (lekarze orzecznicy ZUS Tarnów). Cały ten proces jest usługą bezpłatną. Kwota przyznanej renty nie jest stale określoną wartością, a w przypadku każdego wnioskodawcy wartość świadczenia zostaje indywidualnie wyliczone na podstawie przepracowanych okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokości zarobków.

Emerytury

Świadczenie, jakim jest emerytura, obliczane jest na podstawie składek emerytalnych. ZUS Tarnów kontakt telefoniczny w sprawie przyznania emerytury umożliwia w godzinach pracy urzędników. Emeryturę mogą uzyskać osoby:

 • pobierające rentę od niezdolności do wykonywania pracy
 • które osiągnęły już wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat)

Świadczenie może być również przyznane niezależnie od tego jak długo trwał staż ubezpieczeniowy. W takiej sytuacji nie ma obowiązku składania wniosku do instytucji. Istnieje również przypadek, w którym petent nie uzyska emerytury. Jest to moment, w którym wnioskodawca, mimo że posiada już wiek emerytalny, pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 

ZUS Tarnów emerytury zagraniczne: Jeśli osoba mieszkająca już w Polsce pobiera emeryturę zagraniczną jest zobowiązana zgłosić ten fakt do ZUS Tarnów.

Liczba wyświetleń: 5620Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS