ZUS Bochnia

ZUS Bochnia – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Bochni

Kategoria: ZUS

Województwo: małopolskie

ZUS Bochnia – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Inspektorat w Bochni

ZUS Bochnia godziny otwarcia, numer telefonu, kontakt, adres. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bochni program 500+, świadczenia, wydział zasiłków.

ZUS Bochnia kontakt

Państwowa jednostka organizacyjna, jaką jest ZUS Bochnia kontakt z interesantem umożliwia za pomocą numeru telefonu. Takim kanałem komunikacyjnym interesant może natychmiastowo zdobyć wszystkie niezbędne informacja oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Należy pamiętać, że telefoniczny kontakt z instytucją ZUS Bochnia jest możliwy wyłącznie w czasie godzin jego otwarcia. 

ZUS Bochnia telefon: 22 560 16 00

ZUS Bochnia adres: ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia

ZUS Bochnia godziny otwarcia 

ZUS Bochnia godziny otwarcia w poniedziałki wydłużył do godziny 17:00 ze względu na interesantów, którzy nie mogą wcześniej skorzystać z usług instytucji. W pozostałe dni ZUS w Bochni jest otwarty w godzinach 8:00-15:00. W weekendy ZUS Bochnia nie obsługuje petentów. Z usług instytucji mogą korzystać osoby zamieszkujące gminy Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Drwinia, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Szczurowa, Trzciana oraz Żegocina.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

ZUS Bochnia druki do pobrania

W instytucji ZUS Bochnia druki do pobrania dostępne są na głównej stronie internetowej. Każdy interesant, który posiada dostęp do internetu, ma prawo je wydrukować, wypełnić oraz złożyć w ZUS Bochnia. Istnieje również możliwość wydrukowania już uzupełnionych na komputerze dokumentów. Do wydruku dostępne są wniosku dotyczące wszystkich świadczeń. 

ZUS w Bochni

ZUS w Bochni zajmuje się przede wszystkim kontrolą wykonywania przez płatników składek, opiniowaniem projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego, a także wystawianiem osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta oraz rencisty. Praca ZUS Bochnia jest bardzo odpowiedzialna oraz wymaga odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Każdy z pracowników ZUS Bochnia musiał przejść odpowiednie kursy oraz szkolenia, które odpowiednio przygotowały go do pracy w wykonywanej dziedzinie. Niezbędną umiejętnością w wykonywaniu pracy w tej instytucji jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Wszystkie zatrudnione w Bochnia ZUS osoby muszą mieć szeroką wiedzę w zakresie ustaw. Pracownicy wykonują zadania związane głównie z ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym. ZUS Bochnia zapewnia interesantom do tego upoważnionym udział w sanatoriach czy innych ośrodkach rehabilitacji zdrowotnej.

ZUS Bochnia Świadczenia

Jednostka organizacyjna ZUS Bochnia świadczenia wykonuje wyłącznie dla osób do nich upoważnionych. Są one następujące:

  • Renty
  • Emerytury
  • Świadczenia wypadkowe
  • Świadczenia przedemerytalne
  • Dodatki do świadczeń emerytalno – rentowych
  • Zasiłki
  • Zasiłki dla osób, które mieszkają za granicą
ZUS Bochnia program 500+

ZUS Bochnia program 500+ jest pomocą dla polskich rodzin. Takie świadczenie wychowawcze jest przyznawane na drugie oraz każde kolejne dziecko. Wniosek o jego przyznanie można złożyć na Platformie usług Elektronicznych ZUS. 

ZUS Bochnia wydział zasiłków

W instytucji ZUS Bochnia wydział zasiłków zajmuje się między innymi przyjmowaniem wniosków oraz wypłacaniem zasiłków chorobowych. Zostają one wypłacanie w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających prawo do uzyskania zasiłku. 

Liczba wyświetleń: 2231Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS