Areszt Śledczy Lublin

Areszt Śledczy Lublin

Opublikowano:

Kategoria: Areszt śledczy

Województwo: lubelskie

Areszt Śledczy Lublin

Areszt Śledczy Lublin godziny przyjmowania interesantów, adres, telefon, kontakt. Areszt Śledczy w Lublinie paczki, widzenia, dyrektor, psycholog, osadzeni.

Areszt Śledczy Lublin kontakt

Aby uzyskać z jednostką Areszt Śledczy Lublin kontakt, można skorzystać z poniżej udostępnionych numerów telefonu. Istnieje również możliwość, przesłania wiadomości, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Areszt Śledczy Lublin telefony:

 • Sekretariat: (81) 710 44 00, (81) 710 44 05
 • Dowódca Zmiany: (81) 710 44 25
 • Dział Organizacyjny: (81) 710 44 09
 • Dział Kadr: (81) 710 44 06
 • Dział Penitencjarny: (81) 710 44 30, (81) 710 44 31, (81) 710 44 32
 • Ośrodek Diagnostyczny: (81) 710 44 55
 • Dział Ochrony: (81) 710 44 20, (81) 710 44 21, (81) 710 44 22
 • Dział Ewidencji: (81) 710 44 70, (81) 710 44 75, (81) 710 44 71, (81) 710 44 73, (81) 710 44 74, (81) 710 44 76
 • Dział Kwatermistrzowski: (81) 710 44 80
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (81) 710 44 08
 • Dział Łączności i Informatyki: (81) 710 44 10
 • Dział Finansowy: (81) 710 44 60, (81) 710 44 61
 • Służba Zdrowia: (81) 710 44 98, (81) 710 44 99

Adres e-mail: [email protected]
Areszt Śledczy w Lublinie adres: ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

Areszt Śledczy w Lublinie

Jednostka penitencjarna, którą jest Areszt Śledczy w Lublinie, przeznaczona jest dla kobiet oraz mężczyzn tymczasowo aresztowanych. Przebywają tam również kobiety i mężczyźni, którzy odbywają karę po raz pierwszy. W Areszcie Śledczym w Lublinie istnieje również ośrodek diagnostyczny, który służy do przeprowadzana badania psychologiczno-penitencjarnych osadzonych. Znajduje się tam 1037 miejsc dla skazanych. Lublin Areszt Śledczy nie jest tylko miejsce przeznaczonym do odbywania kary. Odbywa się tam również resocjalizacja więźniów, która jest prowadzona w celu uniknięcia powtórzenia popełnianych błędów. Osadzeni mogą skorzystać również z pomocy psychologa. 

Areszt Śledczy Lublin widzenia

W jednostce, którą jest Areszt Śledczy Lublin widzenia, odbywają się jedynie w terminie, który został wcześniej ustalony. Trwa ono 60 minut zgodnie z obowiązującym limitem. W Areszcie Śledczym w Lublinie w widzeniu nie może uczestniczyć więcej niż dwie osoby dorosłe, chyba że dyrektor wyrazi na to zgodę. Warto wiedzieć, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń jedynie pod opieką osób dorosłych i w tym przypadku nie istnieje ograniczenie. W trakcie widzenia można zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, według ściśle określonych zasad. W razie ich naruszenia natychmiastowo zostaje ono przerwane. W celu ustalenia terminu widzenia należy skorzystać z numeru telefonu: 81 710 44 79. Rejestracja widzenia jest możliwa w każdy piątek od 8:00 do 14:30. Areszt Śledczy w Lublinie widzenia udziela w poniedziałki oraz w niedziele w godzinach 7:30-17:30. Osoby przy zgłaszaniu się na widzenie muszą podać następujące informacje:

 • dzień planowanego widzenia
 • imię i nazwisko osoby odwiedzającej
 • imię i nazwisko, imię ojca osadzonego, PESEL lub data urodzenia

Areszt Śledczy Lublin paczki

W placówce Areszt Śledczy Lublin paczki można dostarczać bezpośrednio do aresztu, za pomocą firm kurierskich, a także za pośrednictwem poczty. Areszt Śledczy w Lublinie przyjmuje paczki wyłącznie w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30x40x60 cm. Na realizację paczki jest wymagana zgoda dyrektora. Na jej podstawie zostaje wydany talon, z którym zawartość paczki musi być zgodna. Paczki żywnościowe mogą być udzielane tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży. Zamówienie powinno być składane na piśmie przez osadzonego wraz z oświadczeniem złożonym w obecności funkcjonariusza, które dotyczy zgody na przelanie środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży. Paczka zostaje przekazana skazanemu w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia oraz wniesienia dowodu wpłaty. W jednostce Areszt Śledczy Lublin paczki z inną zawartością niż pożywienie przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 8:15 do 11:00 w wyznaczonym pomieszczeniu. 

Areszt Śledczy Lublin – godziny przyjmowania interesantów

W jednostce Areszt Śledczy Lublin dyrektor załatwia sprawy oraz prośby dotyczące działalności. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8:30 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Wizyta jest możliwa tylko po jej wcześniejszym umówienia. W weekendy zainteresowane osoby nie są przyjmowane. 

Areszt Śledczy Lublin – godziny przyjmowania interesantów:

 • Poniedziałek: 8:30-16:30
 • Wtorek: 9:00-15:00
 • Środa: 9:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-15:00
 • Piątek: 9:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 6247Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS