ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bezpośredni kontakt z ZUS poprzez infolinię, telefoniczna infolinia ZUS. Zadania ZUS, świadczenia, emerytury, renty. PUE ZUS logowanie, Profil Zaufany.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadania

ZUS jest skrótem pełnej nazwy polskiej państwowej instytucji działającej w zakresie ubezpieczeń – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urząd ten zajmuje się nie tylko wypłacaniem emerytur czy rent. Zadania ZUS realizowane są zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku. Oczywiście, aby ZUS mógł realizować swoje zadania musi pobierać od obywateli składki. Wpłacane na konto ZUS składki ubezpieczeniowe pokrywają w całości lub częściowo gwarantowane świadczenia pieniężne dla ubezpieczonych z powodu:

 • niezdolności do pracy,
 • choroby,
 • zajścia w ciąże,
 • osiągnięcia wieku emerytalnego.

Poza pobieraniem składek ZUS podejmuje również inne czynności. Warto dodać, iż wysokość składek ubezpieczeniowych ZUS jest odpowiednio dostosowywana każdego roku. Oczywiście ZUS zadania wykonuje z wysoką starannością. Co jeszcze leży w obowiązkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To właśnie ZUS ustala prawa do wszystkich oferowanych świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Naturalnie do zadań ZUS wpisuje się również wypłacanie petentom zasiłków.

Zadania ZUS:

 • wypłata środków pieniężnych dla interesantów
 • kontrola płatników w zakresie poprawnego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie indywidualnych kont płatników oraz ubezpieczonych
 • wystawianie uprawnionym legitymacji dla emerytów i rencistów
 • przeprowadzanie badań lekarskich w celu określenia zdolności do pracy petenta, a także wysokości świadczenia
 • rozporządzanie funduszem osób ubezpieczonych
 • analiza poprzednich okresów i przewidywanie prognoz z zakresu ubezpieczeń społecznych

W związku, iż składki ZUS są opłacane przez każdą osobę zatrudnioną w Polsce na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, a także taką która zajmuje się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej płatnicy i ubezpieczeni mogą liczyć na emeryturę lub rentę, a także zasiłek z tytułu wypadku czy choroby.

ZUS składki

Znaczna część z wynagrodzenia brutto pracownika jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS muszą zostać obowiązkowo przekazane na odpowiednie konto. Ile wynoszą składki ZUS? Aktualna wysokość składek ZUS jest zależna od osoby która je opłaca. Pracownik zatrudniony na podstawie UOP czy zlecenie nie będzie odprowadzał do ZUS składek takich samych jak przedsiębiorca z własną działalnością gospodarczą. Należy dodać, iż wszystkie wymienione poniżej składki ZUS odnoszą się do podstawy wymiaru pracy. Najpopularniejsze składki ZUS to składka emerytalna w wysokości 19,52%, rentowa 8%, chorobowa 2,45%. Jeśli chodzi o składkę wypadkową jej wysokość jest zależna, ale waha się w zakresie od 0,40% do 8,13%. 

Podane wyżej wartości nie są wszystkimi jakie są pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszystkie pobierane przez ZUS składki dotyczą bezpośrednio pracownika, część z nich opłacana jest przez pracodawcę.

PUE ZUS

Narzędzie jakim jest PUE ZUS umożliwia petentom zrealizowanie większej ilości formalności online. Co oferuje Platforma Usług Elektronicznych ZUS pracownikowi? Zatrudniony, logując się do PUE może uzyskać dostęp do zebranych przez ZUS danych kontaktowych, ale również dokonać rezerwacji wizyty. PUE ZUS umożliwia sprawdzenie informacji na temat:

 • zwolnienia lekarskiego
 • przewidywanej wysokości emerytury
 • stanu zgłoszenia do ZUS przez pracodawcę

Platforma Usług Elektronicznych ZUS zawiera w sobie także funkcje, które pozwalają na kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Zadawanie pytań do ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych jest wygodną i szybką opcją na uzyskanie informacji dotyczących danej sprawy lub konkretnej placówki ZUS.

Pracodawca który korzysta z ZUS PUE po poprawnym logowaniu uzyskuje dostęp do przesłanych zwolnień lekarskich danego pracownika, a także jego danych potrzebnych do rozliczenia z ZUS. Zatrudniający nie musi osobiście zgłaszać lub wyrejestrowywać pracownika w oddziale ZUS, istnieje możliwość dokonania tych czynności online dzięki Platformie Usług Elektronicznych.

PUE ZUS jest portalem którzy posiada najważniejsze funkcje dla petentów, którzy preferują zrealizować potrzebne sprawy online. Warto założyć konto i korzystać z możliwości jakie oferuje obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O tym jak założyć konto PUE ZUS można przeczytać poniżej. 

Jak założyć profil PUE na ZUS?

Lista kroków która umożliwi logowanie do PUE ZUS jest stosunkowo krótka. Warto, aby każdy z ubezpieczonych założył profil PUE ZUS. Konieczne jest, aby potwierdzić swoją tożsamość. Ten krok jest wymagany ze względu na bezpieczeństwo danych petenta. Najlepszym sposobem, aby tego dokonać online, jest wykorzystanie Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego lub konta bankowego. PUE ZUS logowanie to proces uznawany przez petentów za względnie prosty, również rejestracja się w Platformie Usług Elektronicznych nie jest uznawana za skomplikowaną dzięki liście kroków która przeprowadza użytkownika przez ten proces.

ZUS infolinia

Obsługiwana przez ZUS infolinia działa poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej. Numer 22 560 16 00 jest ogólnym dla całego raju. Nie należy się jednak martwić o długi czas oczekiwania na infolinii ZUS. Dzięki dostępności kilku central telefonicznych, a także dużej ilości zatrudnionych konsultantów infolinia ZUS może cieszyć się opinią, iż czas oczekiwania na połączenie jest względnie krótki. 

Infolinia ZUS telefon: 22 560 16 00

Warto znać numer infolinii ZUS, może okazać się przydatny zarówno do uzyskania informacji na temat świadczeń jak i konkretnych kroków postępowania w celu realizacji formalności. Połączenia telefoniczne nie są obsługiwane całodobowo numer infolinii ZUS działa od 7:00 do 18:00 we wszystkie dni robocze.

Niewielu petentów wie, iż infolinia ZUS działa również pod numerami dedykowanymi. Każdy z nich został stworzony dla konkretnej usługi. Jeżeli zapytanie, czy sprawa jej nie dotyczy należy korzystać z głównego numeru kontaktowego ZUS.

 • Infolinia 500 plus: 22 290 55 00
 • Infolinia dla Ukraińców: 22 444 02 55
 • Infolinia Bon Turystyczny: 22 11 22 111
 • Infolinia Płatnik ZUS: 22 560 16 00

Liczba wyświetleń: 6054Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS