UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Opublikowano:

Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE

Urzad Komunikacji Elektronicznej zadania, ustawa. Wyszukiwarka UKE prezes, mapa, pozwolenie. Kontakt z UKE, delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Co to jest UKE? Urząd Komunikacji Elektronicznej jest jedną z instytucji rządowych działających na terenie kraju, której przewodzi prezes. W przypadku instytucji która posługuje się skrótem UKE co to znaczy wiedzą tylko niektóre osoby zainteresowane strukturą urzędów w Polsce. UKE może być kojarzony również z instytucją o nazwie Urząd Telekomunikacji. To właśnie na miejsce Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty utworzono UKE. Ogólnie można określić, iż to do zadań UKE należy regulacja w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych między innymi poprzez wydawanie zezwoleń. Nad prowadzonymi przez UKE działaniami nadzór sprawuje Minister Cyfryzacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej czym się zajmuje?

Swoje zadania UKE wykonuje zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Należy wiedzieć, że wszystkie decyzje wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej muszą zostać zatwierdzone przez osobę nadzorującą. Urząd Komunikacji Elektronicznej pełni zadania wyznaczone przez prezesa tej instytucji. To, czym zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej określono w przepisach między innymi w ustawie z:

 • 16 lipca 2004 roku na temat prawa telekomunikacyjnego
 • 23 listopada 2013 traktującej o prawie pocztowym
 • 13 kwietnia 2007 wprowadzonej na rzecz kompatybilności elektromagnetycznej

Obecnie do zadań Urzędu Komunikacji Elektronicznej należy współpraca w niektórych sektorach z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Do tego zakresu można zaliczyć między innymi rezerwację częstotliwości w celu emisji programów radiofonicznych i telewizyjnych. Samodzielnie UKE zajmuje się prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie telekomunikacyjnym. Analiza rynków, a także odpowiednie reagowanie polegające na nakładaniu, znoszeniu, a także przedłużaniu obowiązków przedsiębiorców również leży w gestii prezesa UKE.

Prezes UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest instytucją, która obsługuje prezesa. Zwierzchnikiem instytucji nie może zostać każdy. Prezes UKE jest powoływany przez Sejm z wniosku złożonego przez Prezesa Rady Ministrów. Kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej trwa 5 lat. Oczywiście prezes UKE może zostać odwołany wcześniej. Taka sytuacja również ma miejsce jedynie na wniosek Premiera. Prezes UKE pełni również funkcję reprezentatywną, ale również jest on decyzyjny we wszystkich kwestach podejmowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej skargi

To jak złożyć skargę do UKE jest istotną kwestią dla osób które doświadczają problemów z usługami telekomunikacyjnymi. Aktualnie złożone do UKE skargi przyjmowane są przez Dyrektora Generalnego instytucji, a także pracowników jego biura. Tyczy się to oczywiście zgłoszeń przekazywanych osobiście w siedzibie głównej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Zażalenia można również złożyć w jednym z funkcjonujących na terenie kraju oddziałów

Sposobów złożenia skargi do UKE jest kilka. Jednym z najpopularniejszych jest przesłanie zgłoszenia listownie lub mailowo. Te dwie formy wymagają od nadawcy odpowiedniego przygotowania skargi. List ze skargą należy odpowiednio zaadresować, a następnie przesłać na adres UKE w Warszawie. Petenci który zdecydowali się na kontakt drogą elektroniczną, roszczenie powinni skierować na adres mailowy sekretariatu – [email protected].

Dodatkowo Urząd Komunikacji Elektronicznej skargi przyjmuje w formie ustnej w siedzibie głównej w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9. Należy pamiętać, że wymagane jest uprzednia rezerwacja terminu telefonicznie. Informacje na temat dostępnych terminów można uzyskać telefonicznie pod numerem  22 53 49 355. Przed wykonaniem połączenia, warto poznać możliwy czas przyjęcia petentów. Dyrektor Generalny UKE dostępny jest:

 • w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00,
 • w czwartki w godzinach 15:00-17:00,
 • w piątki w godzinach 13:00-15:00,

Jak napisać skargę do UKE? Należy pamiętać, że każda skarga również ta skierowana do Urzędu komunikacji Elektronicznej musi zostać utrzymana w tonie formalnym. Pisemna skarga do UKE musi zawierać dokładny opis nieprawidłowości jakie wystąpiły, a także opis oczekiwań ze strony petenta. Warto również pamiętać, aby dołączone załączniki były odpowiednio opisane. Jedną z najważniejszych kwestii dotyczącej skargi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest odpowiednie podpisanie zawiadomienia. Podpis jest jednym z ostatnich kroków. Wymagane jest, aby skargi złożone listownie, a także mailowo zawierały imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny nadawcy. Zgłoszenia w których tych danych brakuje, nie są rozpatrywane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

UKE wyszukiwarka

W obecnych czasach możliwość do informacji online jest niejako sprawą oczywistą a nieustanny połączenie internetowe wymagane przez użytkowników sieci. Chcąc zapewnić konsumentom najlepszą jakość usług Urząd Komunikacji Elektronicznej zebrał odpowiednie dane na temat dostępności usług telekomunikacyjnych na terenie kraju. Pomiary zostały wykorzystane do stworzenia narzędzia jakim jest wyszukiwarka UKE. Technologia ta pozwala konsumentom w łatwy sposób sprawdzić kto oferuje wybrane usługi na danym terenie. Dodatkowo można uzyskać informacje na temat parametrów technicznych. Wyszukiwarka UKE bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia świadomości konsumentów na temat dostępnych usług telekomunikacyjnych w okolicy. 

Udostępniona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wyszukiwarka pozwala również użytkownikom dodać własne zgłoszenie. W przypadku gdy na wybranym terenie przedsiębiorca nie udostępnia usług na wybranym terenie. Naturalnie dostępna na stronie UKE wyszukiwarka posiada również możliwość zgłoszenia popytu na wybraną usługę. Dzięki tej opcji użytkownicy mają możliwość jasnego zakomunikowania dostawcy popytu na daną usługę na danym terenie.

Dodatkowo wyszukiwarka UKE zawiera w sobie informacje dotyczące ogniw z jakich składa się sieć telekomunikacyjna, a także ich adresów. Mowa tu o:

 • węzłach
 • kolokacjach
 • stacjach BTS
 • hotspotach
 • liniach

Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia

Chcąc korzystać z radiotelefonu legalnie, wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Należy wiedzieć, że urządzenia takie jak klasyczny odbiornik radiowy nie wymaga od jego użytkowników składania odpowiedniego wniosku do UKE. Ta sama sytuacja tyczy się również urządzeń działających na paśmie obywatelskim takich jak CB-Radio czy na paśmie PMR 466 (warunkiem jest posiadanie odpowiedniego urządzenia, które spełnia warunki Urzędu Komunikacji Elektronicznej). Należy jednak pamiętać, że w przypadku radiotelefonu wymagane jest pozwolenie UKE. Również chęć nadawania na falach radiowych musi zostać zgłoszona do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE pozwolenia radiowe wydaje interesantom po złożeniu odpowiedniego wniosku. Warto pamiętać, aby dokument złożyć odpowiednio wcześniej. Instytucja autoryzacje wydaje w terminie do 6 tygodni licząc od dnia złożenia wniosku. Jak uzyskać pozwolenie radiowe UKE? Konieczne jest złożenie potrzebnych dokumentów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wniosek o pozwolenie UKE można skierować online zarówno poprzez ePUAP jak i platformę PUE. Jakiekolwiek problemy techniczne w trakcie procesu przesyłania dokumentów przez Internet można zgłosić do Biura Obsługi Klienta UKE.

Istnieje także możliwość przekazania wniosku osobiście do siedziby w Warszawie lub wybranej delegatury UKE. Spis dostępnych placówek Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dostępny jest na dedykowanej stronie w portalu. Ważną kwestią dotyczącą korzystania z poczty jest konieczność przesłania wniosku z oryginalnym podpisem, a także dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Takie wymagania stawiane są również przy osobistym przekazywaniu dokumentów. Nie ma możliwości uzyskania pozwolenia UKE przy przesłaniu wniosku pocztą elektroniczną.

Wykaz pozwoleń UKE

Spis wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwoleń znajduje się online. Każda zainteresowana osoba może uzyskać te informacje. Wykaz pozwoleń UKE dotyczy:

 • stacji satelitarnych
 • sieci radiokomunikacji stałej lądowej (punkt – wiele punktów)
 • sieci RRL klasycznej
 • linii radiowych
 • stacji telewizyjnych
 • stacji radiofonicznych
 • stacji amatorskich
 • stacji morskich, lotniczych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych
 • stacji GSM, UMTS, LTE, a także CDMA

Wybierając jedną z powyższych opcji przedstawiony zostaje plik do pobrania z aktualnymi danymi dotyczącymi wydanych pozwoleń. Najważniejsze informacje jakie zawiera Spis to między innymi nazwa podmiotu, numer pozwolenia, data jego ważności, a także adres i lokalizacja. Wykaz pozwoleń UKE zawiera w sobie również informacje dotyczące częstotliwości nadawczej i szerokości pasma. Podane informacje dotyczą wykazu pozwoleń UKE dla stacji satelitarnych. W przypadku linii radiowych wykaz pozwoleń UKE wygląda nieco inaczej. W zależności od rodzaju kategorii wykaz posiada różne kryteria według których jest tworzony.

Urząd Komunikacji Elektronicznej kontakt

Aby zapewnić petentom z każdego województwa możliwość realizacji formalności osobiście w pobliskiej placówce, Urząd Komunikacji Elektronicznej posiada delegatury na terenie całego kraju. Oczywiście, aby nie kłopotać niepotrzebnie petentów, obsługiwany jest kontakt na odległość. Aktualnie Urząd Komunikacji Elektronicznej kontakt prowadzi telefonicznie oraz online. Formularz kontaktowy jest jednym z mediów wykorzystywanych przez UKE do uzyskania kontaktu. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej Warszawa
Adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Telefon: +48 22 33 04 000
Fax: +48 22 53 49 162

Liczba wyświetleń: 3306Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS