NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ co to? Zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowania NFZ, przeglądarka skierowań. Centrala NFZ kontakt, Telefoniczna Informacja Pacjenta.

NFZ co to?

Według oficjalnej definicji NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa jednostka organizacyjna, finansowana z budżetu państwa, a dokładniej ze składek ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ zajmuje się finansowaniem świadczy zdrowotnych dla ubezpieczonych. NFZ działa na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęło się w 2003 roku.

Kto finansuje NFZ? Środki pieniężne jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia zostały przekazane z budżetu państwa. Należy wiedzieć, że osoby ubezpieczone, odprowadzające składki zdrowotne mogą korzystać z publicznej opieki bezpłatnie. Istnieją również przypadki w których nieubezpieczeni pacjenci uzyskują darmową opiekę zdrowotną. Warto wiedzieć kogo obowiązuje bezpłatna opieka zdrowotna.

Aktualnie do opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa mają prawo:

 • niepełnoletni obywatele Polski
 • osoby ciężarne, rodzące lub będące w trakcie połogu (do 42 dni po porodzie) posiadające obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terenie kraju
 • osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków podczas leczenia odwykowego
 • w sferze psychiatrycznej opieki zdrowotnej osoby posiadające zaburzenia psychiczne
 • w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia osoby posiadające Kartę Polaka
 • z zakresie wykonywania badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, durów rzekomych A, B, C, a także nagminnego porażenia dziecięcego osoby narażona na zakażenie w związku z kontaktem z osobą zakażoną lub materiałem zakaźnym.

NFZ zadania, obowiązki instytucji

Stosownie do artykułu 96 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadania NFZ stanowią głównie zarządzanie i dysponowanie przekazanymi mu środkami pieniężnymi. NFZ podpisuje umowy z placówkami zdrowia, takimi jak szpitale czy przychodnie. Takie rozwiązanie pozwala na oferowanie bezpłatnej opieki zdrowotnej względem ubezpieczonych, ponieważ to ze środków NFZ przekazywane są pieniądze dla świadczeniodawcy. Część z zebranych składek przeznaczana jest na poczet leków. Dzięki temu mogą być one tańsze. Na takie środki t inaczej leki refundowane NFZ. Podobna sytuacja tyczy się wyrobów medycznych takich jak aparaty słuchowe czy wózki inwalidzkie. Realizowane przez NFZ zadania wykonywane są z dużą starannością. Duża uwaga jest również zwracana na dostępność placówek dla osób niepełnosprawnych. Narodowy Fundusz Zdrowia ceni sobie opinie pacjentów, na temat świadczonych usług w publicznych placówkach, ale również kompetencji personelu.

Skierowania NFZ

W Polsce, lekarze specjaliści przyjmują pacjentów jedynie po okazaniu skierowania. System taki został wdrożony ze względu na dużą ilość osób w kolejkach do lekarzy. Aby uzyskać konsultacje z dermatologiem czy kardiologie przy rejestracji konieczne będzie okazanie skierowania (lub jego numeru w przypadku e-skierowania). To lekarz pierwszego kontaktu decyduje jakie badania należy wykonać i który z ekspertów w danej dziecinie powinien zająć się sprawą. Wystawiane przez lekarzy NFZ skierowania mają określony termin ważności podobnie jak recepty.

Skierowania NFZ nie zawsze są konieczne. Lekarze specjaliście do których nie potrzeba skierowania to:

 • psychiatra
 • onkolog
 • wenerolog
 • dentysta
 • ginekolog
 • położnik

Czy prywatny lekarz może wypisać skierowanie na NFZ?

Odpowiedź na pytanie, czy lekarz prywatny może wystawić skierowanie na NFZ jest prosta. Jeżeli medyk posiada wyłączną umowę z NFZ lub pracuje w placówce która posiada podpisany taki kontrakt, może on wystawić skierowanie na badanie finansowane z NFZ. Jednak w przypadku gdy lekarz takiej umowy nie posiada, nie jest to możliwe. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest leczenie w szpitalu.

Skierowanie do sanatorium NFZ

Z Funduszu Zdrowia pokrywane są również pobyty w sanatorium osób potrzebujących leczenia. Jak uzyskać skierowanie do sanatorium? W tej sprawie najlepiej skierować się do lekarza rodzinnego. Jest on upoważniony do wystawienia takiego dokumentu. NFZ skierowania do sanatorium przyjmuje w swoich wojewódzkich oddziałach. Należy wspomnieć, że chorzy mają możliwość kontrolowania informacji na skierowaniu. Dostępne narzędzie online pozwala uzyskać wgląd do informacji na temat zawartych w nim danych. Przeglądarka skierowań do sanatorium NFZ pozwala uzyskać informacje na temat przewidywanego terminu leczenia, a także miejsca w którym będzie się ono odbywać.

Wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ skierowanie do sanatorium może zostać również zwrócone, taką sytuację określa fraza – NFZ skierowania do sanatorium zwroty. Oznacza to, że osoby które były przypisane na dany termin leczenia nie mogą się na nim zjawić 'zwracają skierowanie', tym samym zwalniając miejsce. Osoba której jest ono proponowane to następny spełniający kwalifikacje pacjent w kolejce do sanatorium. Taka propozycja pobytu w sanatorium wiąże się z krótszym czasem powiadomienia. Chory może otrzymać informacje nawet 3 dni przed terminem wyjazdu do sanatorium NFZ.

NFZ kontakt

Stacjonarna siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się w Warszawie. Oczywiście placówka nie oferuje usług leczniczych. Warto dodać, że NFZ kontakt prowadzi całodobowo wykorzystując poniżej podane kanały TIP.

Adres: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Pierwszym Sposobem uzyskania kontaktu z obsługą klienta NFZ jest skorzystanie z poczty elektronicznej. Wiadomości kierowane na adres mailowy instytucji są obsługiwane przez pracowników Biura Obsługi Klienta. W wiadomości mogą zostać zawarte pytania dotyczące działania NFZ, ale również skarg na konkretną placówkę finansowaną ze środków publicznych. Centrala NFZ działa od 8:00 do 16:00 we wszystkie dni robocze.

E-mail: [email protected]

Infolinia NFZ

Całodobowa obsługa klienta Narodowego Funduszu Zdrowia możliwa jest dzięki Telefonicznej Informacji Pacjenta. Dzwoniąc na numer NFZ 800 190 590 można złożyć zażalenie dotyczące działania placówki lub działających w niej pracowników. Infolinia NFZ stanowi również centrum pomocy dla ubezpieczonych. Dzwoniąc na podany telefon infolinii ZUS konsultanci telefoniczni udzielają wszystkich potrzebnych informacji.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Liczba wyświetleń: 2707Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS