Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Czym jest Urząd do Spraw Cudzoziemców? Telefoniczna infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Gdzie i jak złożyć wniosek o kartę pobytu, azyl w Polsce.

Urząd do Spraw Cudzoziemców – siedziba, zadania

Wśród najważniejszych spraw dla obywateli innych państw którzy planują przybyć do Polski znaleźć można wydawanie paszportów i kart pobytu. Te dwa dokumenty otwierają drogę do wielu cennych miejsc turystycznych oraz miejsc pracy w Polsce. Urzędem przystosowanym do załatwiania tego typu spraw, jest zajmujący miejsce w pierwszej dziesiątce Europy pod względem obsługi cudzoziemców, Urząd Wojewódzki do Spraw cudzoziemców. Udając się tam, podróżny ma pewność, że jego sprawy będą szybko i sprawnie załatwiane. Dla przykładu cudzoziemiec, któremu kończy się wiza, nie ma czasu na odwlekanie tej sprawy przez urząd, ani dnia dłużej.

Sprawność tego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce, a zwłaszcza jego wojewódzkiego wydziału w załatwianiu pilnych spraw stoi na poziomie europejskim. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia turystyki zagranicznej. Wizyta w instytucji jaką jest Urząd do Spraw Cudzoziemców stanowi często pierwszy krok w załatwianiu niezbędnych formalności. Każdy cudzoziemiec, zwłaszcza będący pierwszy raz w Polsce, powinien wiedzieć, gdzie się może udać po pomoc w sytuacji kryzysowej. Urząd do Spraw Cudzoziemców zrobi co w jego mocy, by umożliwić kontakt z krajem pochodzenia, zorganizuje bezpłatne rozmowy telefoniczne z rodziną, a nawet może wynegocjować zwolnienie z tymczasowego aresztu. Wysokie miejsce w europejskim rankingu urzędów tego typu świadczy o bardzo dobrej skuteczności obsługi interesantów, a świetna reputacja na arenie międzynarodowej skłania do utrzymywania wysokich standardów w zakresie obsługi petentów.

W jakim języku obsługiwane są formalności w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców?

Niektóre osoby które przyjeżdżają do Polski pierwszy raz mogą nie porozumiewać się płynne po polsku. Należy jednak wiedzieć, że Urząd do Spraw Cudzoziemców, jako jednostka dbająca o wizerunek kraju na arenie międzynarodowej, Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzi rozmowy w ogólnym międzynarodowym języku, czyli po angielsku. Dodatkowo niemiecki, francuski i hiszpański są mile widziane. 

Urząd do Spraw Cudzoziemców infolinia

W instytucji Urząd do Spraw Cudzoziemców infolinia pracuje w wyznaczonych godzinach w tygodniu. W ten sposób każdy petent może mieć pewność bezproblemowego kontaktu w najbardziej potrzebującym momencie. Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców dołoży wszelkich starań nawet w czasach kryzysowych. Dla cudzoziemców w trudnej sytuacji gwarantowany czas rozmów jest nieograniczony i dzwoniący nie ponosi żadnych opłat. Jednak ta zasada nie dotyczy osób po drugiej stronie, którym mogą być naliczone opłaty. Z tego względu, zachęca się do uzgodnienia kosztów rozmowy przed jej wykonaniem. Numer infolinii do spraw cudzoziemców jest zależny od wydziału urzędu który wybierze interesant. Połączenia obsługiwane są przez konsultantów z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki: (22) 695 67 70; (22) 695 67 71; (22) 695 67 73; (22) 695 67 52
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki: (71) 701 11 00
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: (52) 349 74 61, 800 170 070
 • Lubuski Urząd Wojewódzki: (95) 785 18 52
 • Łódzki Urząd Wojewódzki: (42) 664 17 97
 • Małopolski Urząd Wojewódzki: (12) 210 20 20
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki: (17) 867 10 48
 • Podlaski Urząd Wojewódzki: (85) 743 96 00
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: (41) 342 16 68
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: (89) 523 26 12
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki: (61) 850 87 77
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: (91) 44 12 000

Karta pobytu czasowego – jakie dokumenty?

Bez karty pobytu cudzoziemiec nie może pracować legalnie, chyba że posiada wizę na czas określony. Duża lepsza jest karta pobytu wydana oficjalnie przez organ, ponieważ ten dokument dotyczy bezpośrednio celu wizyty i jest bardziej stosowny do pozwolenia o pracę. Nie jest to dziwne, że cudzoziemcy z Unii Europejskiej, a raczej ogólnie ze strefy Schengen są w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do tych spoza tej organizacji.

W Polsce jak dotąd nie ma potrzeby składania tony dokumentów przy załatwianiu prostych spraw urzędowych. Właściwie, gdy podróżny uzyska już poprzez Urząd do Spraw Cudzoziemców, niezbędne dokumenty jak  karta pobytu, dalsze przebywanie w kraju odbywa się bez przeszkód.

Wcześniej ilość koniecznych dokumentów bywała różna w zależności od województwa. Istniało 16 osobnych szablonów dla każdego województwa. Obecnie funkcjonuje jeden ogólny wykaz 3 dokumentów, który obowiązuje do odwołania: 

 • dowolny dokument tożsamości lub w szczególnych okolicznościach fakt jego braku potwierdzony trudną sytuacją osobistą cudzoziemca,
 • 4 duże fotografie w tym jedna, na której twarz zajmuje ponad 90% powierzchni, bez okularów i nakryć głowy,
 • prawidłowo wypełniony wniosek o czasowy pobyt. 

Należy pamiętać o koniecznych opłatach w wysokości 300 zł za wniosek.

Gdzie złożyć wniosek o pobyt czasowy?

Każdy cudzoziemiec powinien udać się do urzędu do spraw cudzoziemców, aby załatwić niezbędne formalności. Pobyt czasowy pozwala cudzoziemcowi na przebywanie przez maksymalnie 4 miesiące. To wystarczający okres na poznanie kraju czy znalezienie pracy. Później, po spełnieniu zakładanych warunków pobyt stały jest przyznawany automatycznie. A wtedy uzyskanie obywatelstwa jest jeszcze prostsze. Kilkanaście miesięcy i cudzoziemiec zostaje pełnoprawnym obywatelem nowego państwa. Ten przyśpieszony proces jest zgodny z najnowszymi zaleceniami Unii Europejskiej i doskonale wpasowuje się w obecną sytuację geopolityczną.

Czym jeszcze zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców?

Urząd do Spraw Cudzoziemców zajmuje się także udzielaniem azylu osobom zagrożonym prześladowaniami w krajach o ustroju autorytarnym. To właśnie prawo do azylu określone w konwencji genewskiej zapewnia objęcie ochroną uchodźców, zagrożonych wojną, prześladowaniami, torturami i karą śmierci.

Wniosek o azyl jest niemal identyczny w porównaniu do wniosku o pobyt czasowy, różnicą jest dokument, który zawiera wskazanie powodu, dla którego osoba chce otrzymać azyl. Dla złożenia wniosku o azyl osoba nie musi przybywać na terytorium kraju, ale lepiej jest gdy osobiście potwierdzi swoje powody o ochronę międzynarodową. Co ciekawe nielegalne przekroczenie granicy nie jest powodem wydalenia z kraju, ale może służyć jako podstawa otrzymania azylu, pod warunkiem że nie minie 12 miesięcy do złożenia wniosku. Ten powód bywa nadużywany w szczególnych okolicznościach np. gdy jedno państwo nie pozwala innemu podległemu mu gospodarczo przejść do innej strefy wpływów, co może spowodować konflikt zbrojny na masową skalę, który wywołuje duże fale uchodźców.

Pozwolenie na azyl może zostać cofnięte przez urząd do spraw cudzoziemców, gdy nie ma już powodów, dla których został on udzielony lub osoba ta prowadzi działalność przeciwko państwu. W drugim przypadku azyl nie zostanie już przyznany nigdy więcej. 

Liczba wyświetleń: 5637Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS